Zdrowie i styl życia

Krzyk na dziecko – skutki przemocy wobec najmłodszych

Przemoc werbalna może mieć zgubny wpływ na psychikę dziecka i jego rozwój. Krzyki, drwiny, wyzywanie czy szantaże emocjonalne nie budują potrzebnego dziecku poczucia bezpieczeństwa i prawidłowej samooceny. W dłuższej perspektywie mogą one doprowadzić do wystąpienia zaburzeń psychicznych i destrukcyjnych zachowań. Dlatego konieczne jest nauczenie dziecka jak radzić sobie z przemocą werbalną.

Badanie naukowców z Uniwersytetu Wingate w Północnej Karolinie i University College London, przeprowadzone na zlecenie brytyjskiej charytatywnej organizacji Words Matter i opublikowane w październikowym numerze „Child Abuse & Neglect: The International Journal”, wskazuje, że krzyczenie na dzieci jest formą przemocy, która może mieć zgubne skutki, takie jak bicie czy molestowanie.

Autorzy raportu ostrzegają o skutkach przemocy werbalnej, szczególnie ze względu na wysoką częstość jej występowania w dzieciństwie, która została ustalona przez Światową Organizację Zdrowia w 2014 r. Wynika z niej, że 36% dzieci to ofiary przemocy słownej, 22% skupia się na przemocy fizycznej, a 25% dotyczy przemocy seksualnej.

Ustalenia dotyczące przemocy werbalnej w dzieciństwie wskazują, że jest to szczególny rodzaj maltretowania, gdzie najczęściej używa się „języka, który ma wywołać cierpienie ofiary”, najbardziej rozpowszechnioną formą tego typu zachowania jest wyzwisko.

Przyznanie się do problemu przemocy emocjonalnej w dzieciństwie wymaga wnikliwego zbadania. Wszyscy specjaliści mający kontakt z dziećmi i systemy edukacji powinny wziąć pod uwagę różne metody definiowania, pomiaru i nazywania tego rodzaju zachowań. Co więcej, powinny zwrócić szczególną uwagę na kulturowe aspekty wrogiego komunikowania się werbalnego, aby zapobiec wystąpieniu problemów związanych z identyfikacją i zapobieganiem.

W 2019 roku Amerykańskie Towarzystwo Zawodowe ds. Przemocy Dzieci (APSAC) zdefiniowało maltretowanie psychiczne jako „zachowania opiekuna, które powodują, że dziecko nie może otrzymać podstawowych potrzeb psychicznych, takich jak bezpieczeństwo, socjalizacja, emocjonalne i społeczne wsparcie, stymulacja poznawcza, szacunek i miłość. Formy tego zachowania to krytyka, groźby, odrzucenie, pokazywanie dziecku, że jest bezwartościowe, niekochane, niechciane, terroryzowanie i wyzysk.”

Pierwszy paragraf: Przemoc werbalna w dzieciństwie może mieć poważne i długotrwałe skutki, dlatego ważne jest, aby zidentyfikować ją jako odrębny rodzaj złego traktowania dziecka i zapobiec jej wystąpieniu.

Drugi paragraf: Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na szkody, jakie może wyrządzić dziecku przemoc werbalna, ponieważ mogą one być trwałe i mieć długotrwałe konsekwencje.

Opiekun, który obraża, wyśmiewa lub krytykuje dziecko w obecności innych osób, ma negatywny wpływ na jego rozwój emocjonalny i poczucie własnej wartości.

Niedawne badanie wykazało, że przemoc werbalna w dzieciństwie ma katastrofalne skutki. Od zaburzeń emocjonalnych, takich jak złość czy depresja, po zewnętrzne – nadużywanie substancji psychoaktywnych, skłonność do samookaleczania, a nawet otyłość, przemoc werbalna może być przyczyną wielu problemów. Niektóre z nich, takie jak używanie substancji psychoaktywnych (prawie 20%) czy popełnianie przestępstw (4,4%), mogą wystąpić w późniejszym okresie życia.

„Najważniejsze jest zrozumienie prawdziwej skali i skutków przemocy werbalnej w dzieciństwie. Wszyscy dorośli są czasami przeciążeni i mówią coś niewłaściwego. Musimy wspólnie pracować, aby znaleźć sposoby rozpoznawania takich zachowań i położyć kres słownemu znęcaniu się w dzieciństwie przez dorosłych, aby dzieci mogły się rozwijać. Słowa mają wagę, mogą podnosić na duchu lub niszczyć. Rozwijajmy dzieci, a nie je poniżajmy” – mówi Jessica Bondy, założycielka Words Matter.

Komunikacja z naszymi dziećmi ma ogromne znaczenie. Wyrażając słowa empatii i okazując troskę, nawet w trudnych sytuacjach, możemy wspierać ich w rozwoju jako współczujących, wrażliwych ludzi, którzy są dostrzegani i akceptowani przez swoich bliskich. Takie podejście może pomóc im w odkrywaniu ich własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa. – mówi prof. Sophie Havighurs dziecięcy psycholog kliniczny na Uniwersytecie w Melbourne.

Badania wykazały, że słowa mają wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości. Poprzez odpowiednie wybieranie słów możemy uzyskać pozytywny wpływ na nasze życie, a także życie innych ludzi. Możemy wykorzystać słowa do zmiany naszych myśli i zachowań, aby wpływać na nasze otoczenie. Słowa mogą być narzędziem do wspierania i inspirowania innych do osiągania ich celów. Przy wyborze słów należy zachować ostrożność, ponieważ one mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ. Dzięki słowom możemy budować i rozwijać nasze relacje, tworzyć wyjątkowe doświadczenia i tworzyć równowagę w naszym zdrowiu emocjonalnym.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM