Polityka i społeczeństwo

Rolnictwo w Polsce: Nowe Możliwości Wsparcia w Programie MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma przyjemność poinformować, że 11 października 2023 r. Rada Ministrów zatwierdziła projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych form wsparcia dla sektora rolno-spożywczego.

W ramach wsparcia skierowanego do gospodarstw rolnych, które doznały szkód w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek wywołanych przymrozkami, gradem lub huraganem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Ministerstwo umożliwia składanie wniosków o pomoc do 30 października 2023 r.

Aby zakwalifikować się do pomocy, szkody w uprawie muszą dotyczyć co najmniej 30%, a maksymalnie 70% jej powierzchni.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że każda składana wniosek zostanie dokładnie zweryfikowany i wsparcie zostanie przyznane na zasadzie równości.

Kierownik biura powiatowego Agencji przyzna pomoc w drodze decyzji, na podstawie wniosku złożonego do 30 października 2023 r. przez producenta rolnego, biorącego pod uwagę jego miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wniosek należy złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji.

Rolnicy produkujący kalafiory lub brokuły mają szansę skorzystać z wsparcia, jeśli zawarli umowę dostawy i dostarczyli wyprodukowane produkty do 30 października 2023 roku, ale ich zamawiający odmówił odbioru i nie uiścił płatności za towar.

W celu uzyskania wsparcia, producenci rolni muszą zgłosić wniosek do końca października 2023 roku.

Agencja udzieli pomocy w formie decyzji kierownika biura powiatowego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego po złożeniu wniosku do dnia 30 października 2023 r. na formularzu dostępnym na stronie internetowej Agencji. Wysokość tej pomocy wynosi 1250 zł na 1 ha uprawy kalafiorów lub brokułów, a jej przyznanie zależy od pozytywnej decyzji Komisji UE.

Komisja UE przychylnie rozpatrzyła wniosek o rozszerzenie kredytów skupowych, co pozwoli na objęcie nim również gorzelni. W celu wspierania producentów malin Rada Ministrów zaproponowała stawki pomocy w wysokości 1250 i 2500 zł od 1 ha powierzchni upraw.

Rada Ministrów wydłużyła do końca roku termin udzielania tych kredytów i zatwierdziła projekt przepisów, umożliwiających udzielanie pomocy dla producentów malin.

Stawka pomocy dla producentów malin będzie zróżnicowana, w zależności od rodzaju szkód, jakie wystąpiły w uprawach. W przypadku wystąpienia przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu stawka wyniesie 1250 zł na 1 ha powierzchni, natomiast w przypadku innych szkód wyniesie ona 2500 zł.

Producentom malin, u których wystąpiły szkody, przysługuje prawo do aplikowania o wsparcie finansowe. Wnioski można składać do końca bieżącego roku.

Kredyty skupowe i pomoc dla producentów malin są wsparciem finansowym, które będzie stanowiło ogromną pomoc dla sektora spożywczego w Polsce.

Gorzelnie i producenci malin mogą liczyć na szybką i bezpieczną pomoc finansową w ramach kredytów skupowych i programu pomocy dla producentów malin.

Pierwsze 10 ha objętych pomocą będzie możliwe do uzyskania po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji UE.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP to wyłącznie treści dostarczone przez nadawcę, bez ingerencji PAP SA. Za treść komunikatu odpowiedzialny jest nadawca – zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM