Polityka i społeczeństwo

Polska i Słowacja: Wspólne Stanowisko w Debacie o Polityce Spójności

Polska i Słowacja wspólnie zamierzają wymieniać się doświadczeniami i wykorzystywać dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania funduszy UE. Porozumienie o współpracy w obszarze polityki spójności, podpisane przez ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudę oraz ministra inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji Republiki Słowackiej Petera Balíka, wyznacza ramę współpracy obu krajów w tej dziedzinie.

Polska i Słowacja będą wspólnie realizować projekty inwestycyjne, tworzyć wspólne inicjatywy oraz wykorzystywać politykę spójności UE, aby zintensyfikować współpracę pomiędzy oboma krajami. Umowa podpisana przez ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudę oraz ministra inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji Republiki Słowackiej Petera Balíka stanowi ważny krok w stronę wzmocnienia współpracy.

We wtorek odbyła się wizyta delegacji słowackiego rządu do Warszawy, kierowana przez wicepremiera ds. planu odbudowy i funduszy europejskich Lívii Vašákovej. W jej skład weszli m.in. minister inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji Republiki Słowackiej Peter Balík, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji, Rozwoju Regionalnego Barbora Lukáčova oraz eksperci rządu słowackiego.

Polska i Słowacja są wyraźnymi beneficjentami funduszy polityki spójności UE, które dostarczają istotnych impulsu do rozwoju gospodarek naszych państw. Dlatego minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podpisał porozumienie, aby móc wzmocnić głos Polski i Słowacji w toczącej się dyskusji na poziomie europejskim na temat polityki spójności po 2027 roku.

Minister Puda podkreślił, że transformacja energetyczna oraz konflikt na Ukrainie stanowią poważne wyzwania dla jedności społecznej, gospodarczej i terytorialnej państw i regionów Unii Europejskiej.

Odważne i innowacyjne podejście jest niezbędne, aby zwiększyć dostępność, elastyczność i efektywność inwestowania zasobów polityki spójności. Dlatego Polska i Słowacja współpracują, wypracowując wspólne stanowiska i propozycje, które zostaną zaprezentowane na forum UE – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej.

Polsko-słowacka współpraca transgraniczna jest wyjątkowo istotna dla rozwoju regionów po obu stronach granicy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest świadome tego potencjału i dlatego kontynuuje współpracę ekspercką z Ministerstwem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Słowacji.

Realizacja wspólnych programów współpracy transgranicznej przynosi obu stronom konkretne korzyści. Przekłada się to na lepszą jakość życia, dostęp do usług i infrastruktury, a także wspiera włączanie społeczne i zatrudnienie mieszkańców regionów granicznych.

Tegoroczna edycja programu INTERREG Polska – Słowacja jest szczególnie ważna, ponieważ pozwala nam wspólnie zbudować i wzmocnić relacje między naszymi krajami. Poprzez ten program możemy wspierać współpracę i realizować cenny projekty międzynarodowe – powiedział szef MFiPR.

Polska i Słowacja wspólnie debatują nad wykorzystaniem funduszy Polityki Spójności. Polska stawia sobie za cel dzielenie się swoimi doświadczeniami z słowackimi kolegami.

Rozważane są uproszczenia wdrażania funduszy unijnych, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz działania Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Słowaccy ministrowie zwiedzali inwestycję przebudowy Dworca Zachodniego w Warszawie, która jest jednym z największych projektów infrastrukturalnych w stolicy. Zostali również zapoznani z polskimi rozwiązaniami w zakresie inwestycji w sektorze ochrony zdrowia.

Polska i Słowacja wspólnie wykorzystują fundusze Polityki Spójności, aby wesprzeć swoje inwestycje i ułatwić wdrażanie funduszy unijnych, realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zarządzanie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Polsko-słowackie stosunki są w ostatnich latach bardzo dobre. Spotkania na najwyższym szczeblu – prezydentów, premierów i ministrów – odbywają się w formie dwustronnej i wielostronnej, co jest znakiem dobrze układających się stosunków między oboma państwami.

Polska i Słowacja regularnie prowadzą konsultacje międzypaństwowe, w tym na najwyższym szczeblu. Minister Grzegorz Puda wypowiadał się pozytywnie na temat stosunków polsko-słowackich, podkreślając ich zarówno dwustronną, jak i wielostronną naturę.

Stosunki polsko-słowackie są istotne dla obu krajów, szczególnie w dobie globalizacji, która potęguje ich wzajemne związki. Współpraca między Polską i Słowacją w najbliższym czasie będzie nadal się rozwijać, wzmacniając i umacniając wzajemne relacje.

Minister G.Puda zaznaczył, że w przygotowaniach do Prezydencji Polski w UE w pierwszej połowie 2025 roku Polska będzie miała możliwość wykorzystania efektów i wypracowanych rezultatów współpracy z Słowacją.

Zapewniamy, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu jest wyłącznie odpowiedzialny za jego treść, przy zastosowaniu postanowień zawartych w art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM