Polityka i społeczeństwo

Nowe możliwości dla młodych rolników – Premie MRiRW do 27 października

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło dzisiaj, że Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, przedłużył do 27 października 2023 r. termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji Premie dla młodych rolników PS dla WPR na lata 2023-2027. Premia wynosi 200 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Do złożenia wniosków w tej sprawie służy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wspieramy młodych rolników w rozpoczynaniu i rozwijaniu ich działalności rolniczej, dzięki czemu mają oni dostęp do niezbędnego kapitału potrzebnego do prowadzenia gospodarstwa.

Młody rolnik to osoba pełnoletnia, która nie ukończyła jeszcze 41 lat.

Jest to osoba, która rozpoczyna swoją działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która będzie w nim pracować.

Aby rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej, osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy musi stać się właścicielem lub objąć w posiadanie gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Możliwa jest także określona późniejsza data rozpoczęcia działalności, jeśli wykaże się faktyczne prowadzenie jej w gospodarstwie.

Aplikujący mogą ubiegać się o przyznanie pomocy dla młodych rolników, jeśli spełnią wszystkie wymienione powyżej warunki.

Aby móc ubiegać się o premię, należy spełnić następujące kryteria:

• rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku;

• rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych co najmniej równej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej co najmniej 15 tys. euro;

• maksymalna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wynosząca 300 ha oraz maksymalna wielkość ekonomiczna w wysokości 150 tys. euro;

• najpóźniejsze rozpoczęcie prowadzenia działalności w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

Beneficjenci lub małżeńska wspólność majątkowa, którzy posiadają wyłączną własność lub użytkowanie wieczyste, lub wspólne z małżonkiem dzierżawę z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, powinny mieć co najmniej 50% odpowiedniej średniej powierzchni użytków rolnych (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej) w celu otrzymania pełnej i właściwej ochrony.

• poinformowania o wszelkich zmianach w prowadzonej działalności;

• poinformowania o wszelkich zmianach w jego sytuacji, w tym zmianach majątkowych, zawodowych i zdrowotnych;

• złożenia co najmniej raz w roku sprawozdania finansowego z prowadzonej działalności rolniczej;

• przedłożenia co najmniej raz w roku szczegółowego biznesplanu dotyczącego prowadzonej działalności rolniczej.

Osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego wzrostu wielkości gospodarstwa ekonomicznego na poziomie w co najmniej minimalnym wymaganym stopniu w ciągu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.

W ramach wsparcia wnioskodawcy mogą skorzystać z kompleksowego doradztwa rolniczego. Pomoc obejmuje doradztwo indywidualne dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik oraz utrzymanie nabytych w ramach operacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie rachunkowości rolniczej w ramach Polskiego FADN lub przy pomocy narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do ich treści żadnych zmian, prezentując je w formie dostarczonej przez nadawcę. Odpowiedzialność za publikowane treści ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM