Biznes i finanse

do zarządzania „Narzędzia do zarządzania delegowanymi pracownikami – nowe możliwości dla firm delegujących pracowników za granicę

Poradnik „Ubezpieczenia Pracowników Delegowanych dla Początkujących i Zaawansowanych” to niezwykle przydatne narzędzie, które pomoże w zrozumieniu skomplikowanego systemu ubezpieczenia społecznego, na który składają się różne przepisy dotyczące osób pracujących za granicą.

Aby mieć pewność, że składki są opłacane w odpowiednim miejscu, najlepiej skorzystać z poradnika stworzonego przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia i Sekcję Agencji Opieki. Opracowanie to zostało powierzone ekspertowi z zakresu transgranicznego zatrudnienia pracowników i ubezpieczeń społecznych Joannie Torbé-Jacko z Kancelarii Joanna Torbé & Partnerzy. Ponadto do prac nad poradnikiem zostali zaproszeni Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Inspektorat Pracy, Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Imigracji. Poradnik ten jest odpowiedzią na pytania dotyczące ubezpieczenia osób delegowanych za granicę i może okazać się pomocny zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców.

Tworząc ten poradnik, wszystkie zaangażowane instytucje za cel postawiły sobie udzielenie ludziom jak najlepszych informacji na temat ubezpieczeń pracowników delegowanych. Wszystkie zawarte w poradniku informacje mają na celu ułatwić ludziom zrozumienie skomplikowanych kwestii dotyczących ubezpieczeń i pomóc im w wyborze najlepszego produktu.

„Poradnik to przełomowe narzędzie, którego brakowało na rynku transgranicznego zatrudniania osób. Dzięki wielotygodniowej pracy wszystkich instytucji, pozwala zrozumieć zawiłości systemu ubezpieczeń, co dotychczas stanowiło wyzwanie i prowadziło do różnych nadużyć – np. przy zatrudnianiu opiekunek za granicą. Postanowiliśmy więc stworzyć narzędzie, które pozwoli niejako powiedzieć >>sprawdzam<< osobom zatrudnionym”.

Patrycja Mstowska, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia wyraziła swoje zadowolenie z wydania poradnika dotyczącego ubezpieczeń, który według niej stanowi wyraźny krok w stronę lepszej edukacji w tej dziedzinie.

Aby zapobiec problemom, które mogą wyniknąć z niewłaściwego opłacania składek ubezpieczeniowych, istotną umiejętnością jest zdolność do odróżniania legalnych firm od firm działających bez zezwolenia.

Patrycja Mstowska wyraziła swoją pełną aprobatę dla wydania poradnika, którego celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej ubezpieczeń, a co za tym idzie – umożliwienie ludziom zatrudnionym za granicą świadomych decyzji dotyczących ubezpieczeń.

Ponadto, ważne jest, aby wszyscy zatrudnieni wiedzieli, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą niewłaściwe opłacanie składek ubezpieczeniowych, jak również umieli odróżniać legalne firmy od nielegalnych.

Poradnik dla pracowników delegowanych zapewni bezpieczeństwo i pomoże weryfikować rzetelność firmy, w której mają oni pracować. Będzie on stanowił ważny element w procesie wyboru miejsca pracy dla pracowników delegowanych, który zapewni, że wybrana firma zapewni im odpowiednie warunki pracy.

Poradnik jest kompleksowym źródłem wiedzy, które pomaga w zrozumieniu złożoności ubezpieczeń pracowników delegowanych. Jego zaletą jest to, że jest dostosowany do osób na każdym poziomie zaawansowania, od początkujących po bardziej doświadczonych. Dzięki temu każdy może skorzystać z jego wartościowej wiedzy.

„Od wielu lat obserwowaliśmy, że na rynku brakuje jednolitego dokumentu, który czytelnie przedstawiałby rekomendacje i wytyczne dot. legalnych praktyk delegowania. Pracownicy delegowani nie posiadali narzędzia, które mogłoby w sposób klarowny i szybki weryfikować, czy określone działania są legalne, czy też nie. Rzesza pracowników pracujących poza granicami kraju padała ofiarą nielegalnych praktyk, a poprzez brak dokumentu, który w sposób jednoznaczny określałby na co należy zwrócić uwagę podczas zatrudnienia – nie mieli oni możliwości szybkiej weryfikacji swojego zleceniodawcy. Skutkiem tego niejednokrotnie były tragiczne historie i setki oszukanych pracowników” – mówi nam Maciej Kopaczyński, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki (SAO).

Współpraca instytucji i wdrożenie nowatorskiego podejścia edukacyjnego pomogą nam w podniesieniu świadomości i umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń. Ten poradnik to nieocenione źródło wiedzy, które pozwoli na bardziej świadome i odpowiedzialne podejście do ubezpieczeń zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorców. Z jego pomocą wypracujemy lepsze rozwiązania, które poprawią jakość życia wszystkich zainteresowanych stron.

„Poradnik jest również dedykowany przedsiębiorcom, rozwiewa wiele pojawiających się do tej pory wątpliwości, zawiera też przykłady nieprawidłowych zachowań rynkowych, czy błędów jakie przedsiębiorcy popełniają w zakresie transgranicznego ubezpieczenia. Pisząc poradnik przyświecał nam cel, żeby było to opracowanie napisanie prostym językiem i przystępne dla wszystkich zainteresowanych” – podkreśla adwokat Joanna Torbé-Jacko opracowująca tekst poradnika.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia ma nadzieję, że premiera poradnika 24 października 2023r. w Warszawie podczas Konferencji Stowarzyszenia poświęconej delegowaniu pracowników za granicę stanie się początkiem przełomowych i znaczących zmian w zakresie nieakceptowalnych i nielegalnych praktyk zatrudnienia.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM