Biznes i finanse

Europejczycy wobec Zmian Klimatycznych: Zrozumienie i Adaptacja

Pomimo postępujących zmian klimatycznych, kolejne pokolenia mają szansę na dobre życie. Fundacja E.ON przeprowadziła instytutowi Civey badanie opinii obywateli z dziewięciu krajów europejskich, w tym Polski, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz istotności zmiany codziennych nawyków na bardziej proekologiczne.

Badanie międzynarodowe E.ON miało na celu poznanie obaw, opinii i motywacji Europejczyków w kontekście prowadzonej transformacji energetycznej i zmian klimatycznych. W ramach analizy przeprowadzono szczegółową ankietę, w której uwzględniono wszystkie aspekty sektora energetycznego, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Wyniki posłużą do rozpowszechniania wiedzy na temat planowania proekologicznej przyszłości.

„Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych filarów strategii realizowanej przez Grupę E.ON. Wierzymy, że każde, nawet najmniejsze działanie ma znaczenie, a w walkę o klimat musimy włączyć się wszyscy – instytucje publiczne, prywatne przedsiębiorstwa oraz poszczególni obywatele. Dlatego naszym celem jest nie tylko wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii, ale również działania edukacyjno-świadomościowe. Realizujemy je m.in. poprzez prowadzenie międzynarodowych badań i analiz dotyczących transformacji energetycznej, czy ochrony klimatu we współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi„ – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Pierwszym krokiem w zapewnieniu lepszej przyszłości dla przyszłych pokoleń jest zainteresowanie rozwiązaniami ekologicznymi oraz postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Należy pamiętać, że ekologia, zarówno w kontekście problemów globalnych, jak i lokalnych, to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Wdrożenie zmian wymaga czasu i wysiłku, ale bez tego wszystkie wysiłki będą daremne.

Aby zmienić naszą przyszłość na lepszą, musimy zacząć od stworzenia świadomości wśród społeczeństwa i edukacji na temat ekologicznych zagadnień. Sprawy środowiska są zbyt ważne, aby pozostawić je wyłącznie w rękach polityków. Każdy z nas może mieć wpływ na ochronę środowiska poprzez zmianę nawyków, konsumpcji i edukacji. Ekologia jest naszą odpowiedzialnością względem przyszłych pokoleń.

Aby zmienić przyszłość, musimy działać teraz. Przejście na ekologiczny styl życia to konieczność, a nie wybór. Wszyscy możemy i powinniśmy wnieść swój wkład w zmniejszenie szkód w środowisku. Świadome wybory i postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju wymagają wysiłku, ale z pewnością przyniosą wymierne korzyści wszystkim przyszłym pokoleniom.

Odpowiedzialność za zmianę leży po stronie społeczeństwa. Nasze działania – od zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez wzrost wykorzystania energii odnawialnej, po zapobieganie degradacji zasobów naturalnych – wpłyną na przyszłość naszego środowiska. Przejście na ekologiczny styl życia i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska może zapobiec niebezpiecznym skutkom zmian klimatycznych.

Dziś wiemy, że ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę z wpływu, jaki mają na środowisko naturalne. Badania wskazują, że aż 80% Polaków jest świadomych możliwości zmiany swoich nawyków w celu ochrony klimatu.

E.ON to jedna z największych europejskich firm energetycznych, która cieszy się renomą wśród klientów.

E.ON to lider w dziedzinie energii, który od lat cieszy się zaufaniem milionów klientów w całej Europie. Od przygotowania, przesyłu i dystrybucji energii po produkcję energii wiatrowej i słonecznej, firma E.ON oferuje szeroki zakres usług, które pomagają w tworzeniu lepszego świata.

Aby przyczynić się do ochrony środowiska, ankietowani najczęściej deklarowali wykonywanie takich czynności, jak obniżenie temperatury ogrzewania domu, wybieranie produktów organicznych, a także kupowanie ubrań z drugiej ręki.

E.ON jest jedną z największych firm energetycznych w Europie i jednym z największych dostawców energii w Niemczech. Firma oferuje szeroki zakres usług energetycznych, od dostarczania energii elektrycznej i gazu do zarządzania energią i innowacyjnych usług.

E.ON to europejski lider w dziedzinie energetyki, oferujący wysoce innowacyjne usługi energetyczne. Firma oferuje wszechstronne usługi zarządzania energią, w tym dostarczanie energii elektrycznej i gazu. Ponadto, E.ON zapewnia innowacyjne rozwiązania i produkty, które pomagają swoim klientom w oszczędzaniu energii i zmniejszaniu wpływu na środowisko naturalne.

Energia odnawialna jest bardzo ważna dla przyszłości naszej planety. Ośrodki badawcze na całym świecie zgadzają się, że słońce i wiatr są najlepszymi źródłami energii, jeśli chodzi o zapewnienie zrównoważonego dostępu do energii elektrycznej w długofalowej perspektywie. Oprócz tego, w niektórych krajach, w tym w Polsce, atom pozostaje ważnym źródłem energii. Rozwój energii odnawialnej jest konieczny, aby uzyskać czystszy i bardziej przyjazny dla środowiska świat w przyszłości.

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2035 roku, Unia Europejska musi wypracować innowacyjne rozwiązania, które umożliwią przejście na odnawialne źródła energii, nawet w państwach, w których silniejsza jest uzależnienie od paliw kopalnych. Pomimo wprowadzanych przez Unię inicjatyw, wśród Europejczyków wciąż panuje sceptycyzm co do możliwości osiągnięcia celu. Mimo to, biorąc pod uwagę wyniki niedawnego badania, okazuje się, że zdecydowana większość z nich wierzy w to, że neutralność klimatyczna jest możliwa do osiągnięcia.

„Dzięki międzynarodowym doświadczeniom Grupy E.ON wiemy, jak ważne jest efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym. Może być to kluczowe w zbalansowaniu działania systemu przesyłowo-wytwórczego. W dłuższej perspektywie wiemy również, że inwestycje w OZE są opłacalne kosztowo. Choć cena zielonej energii na początku jest stosunkowo wysoka, to przy spojrzeniu perspektywicznym i konsekwentnym inwestowaniu w to rozwiązanie przynosi ono w końcu realne oszczędności”- komentuje Andrzej Modzelewski.

Ponieważ wyraźnie widać, że coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z konieczności działań na rzecz ochrony klimatu, konieczne jest również angażowanie się w realizację celów. Ważne jest, aby jak największa liczba ludzi była świadoma zagrożeń i posiadała wiedzę na temat tego, co można zrobić, aby je zminimalizować.

Konieczne jest podjęcie działań w celu wykształcenia świadomości ekologicznej i zaangażowania ludzi w działania na rzecz ochrony klimatu. Istnieje wiele inicjatyw, takich jak edukacja, promocja zrównoważonego stylu życia, wsparcie dla innowacji technologicznych i zachęcanie do zmiany postaw w zakresie konsumpcji. Wszystkie te działania są konieczne, aby zapewnić, że przyszłe pokolenia będą miały zdrowe i bezpieczne środowisko.

Jednak, aby skutecznie zmienić obecny stan rzeczy, potrzebna jest zdecydowana akcja na szczeblu lokalnym i globalnym. Każdy z nas może wyrazić swoją solidarność z ochroną klimatu poprzez zaangażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska. Przez wymianę wiedzy i dobrych praktyk, możemy stać się częścią globalnego ruchu na rzecz ochrony klimatu.

Poprzez działania edukacyjne, wsparcie innowacyjnych technologii i zachęcanie do zmiany postaw, możemy wspólnie zmienić obecną sytuację i zaoferować przyszłym pokoleniom zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko. Każdy z nas może wziąć udział w ruchu na rzecz ochrony klimatu i wyrazić swoją solidarność z ochroną środowiska.

Chociaż droga do osiągnięcia zielonej przyszłości w poszczególnych krajach europejskich może wydawać się nieco niezrozumiała, nadrzędny cel pozostaje taki sam – ochrona klimatu. Większość Europejczyków popiera transformację energetyczną, przemysłową i społeczną w celu osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Jednocześnie oczekują oni, że konkretne działania zostaną podjęte zarówno na poziomie krajowym, jak i w skali Unii Europejskiej.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM