Polityka i społeczeństwo

Inwestycje w zdrowie trzody chlewnej – Nabór wniosków do 20 października 2023 r

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że do 20 października 2023 r. trwa nabór wniosków o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Platforma usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedynym miejscem, w którym można złożyć wnioski. Do tej pory do Ministerstwa wpłynęło 950 wniosków.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że do 20 października 2023 r. wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski przyjmowane są wyłącznie przez Platformę usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tej pory Ministerstwo otrzymało 950 wniosków.

Jeśli chcesz ubiegać się o wsparcie, musisz spełniać następujące warunki: być rolnikiem – osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; zajmować się chowem lub hodowlą nie mniej niż pięćdziesięciu świń średniorocznie; lub hodowlą ras rodzimych lub czystych świń.

Aby ubiegać się o wsparcie, musisz wykazać, że spełniasz powyższe warunki. Przedstawiciele władz lokalnych będą weryfikować Twoje zgłoszenie w celu potwierdzenia, że spełniasz wszystkie warunki.

Aby otrzymać wsparcie, rolnicy muszą być zarejestrowani w ewidencji producentów, co oznacza, że ich działalność musi być prowadzona na nieruchomości objętej inwestycją.

W ramach składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik może starać się o uzyskanie 50-procentowej zaliczki, zabezpieczonej wekslem in blanco. Przy tym nie jest już konieczne załączenie gwarancji bankowej.

Maksymalna wysokość dofinansowania, jaką można otrzymać na realizację Programu Wspierania Rozwoju Rolnictwa (WPR) w latach 2023-2027, wynosi 100 tys. zł, a 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych podlega zwrotowi.

Oddzielne stawki dotyczą inwestycji związanych z budową ogrodzenia.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na następujące projekty: budowę obiektu ogrodzeniowego; stworzenie zadaszonego zbiornika dezynfekującego; zakup sprzętu do dezynfekcji; zapewnienie możliwości czyszczenia ludzi odpowiedzialnych za obsługę świń; położenie silosu na pasze gotowe lub zboże na paszę; budowa lub modernizacja magazynu do przechowywania słomy; zapewnienie odpowiedniego utrzymania świń w odrębnych od innych zwierząt pomieszczeniach.

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje? Odwiedź stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-7-wrzesien—20-pazdziernik-2023-r.

Zapoznaj się z komunikatami dostarczonymi przez nadawcę, który ponosi odpowiedzialność za ich treść. Pamiętaj, że PAP SA nie wprowadza w nich żadnych zmian.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM