Polityka i społeczeństwo

KPRM: Przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich – Krajowy Plan Przeciwdziałania na lata 2023-2026

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaproponowała uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026.

Rząd zamierza wprowadzić rozwiązania, które pozwolą zapobiegać i skuteczniej walczyć z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej małoletnich. W ramach planu przewidziano m.in. wzmocnienie kontroli i zaostrzenie kar dla sprawców.

Wdrożenie tej uchwały ma stanowić ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w Polsce. Rząd zachęca do współpracy wszystkie podmioty, które będą w stanie wspierać wdrożenie i realizację Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich.

Plan ochrony przed przestępstwami seksualnymi ma na celu zapewnienie kompleksowego wzmocnienia systemu. Składa się on z następujących elementów:

1. Skoordynowana analiza zagrożeń przestępczością seksualną;

2. Program edukacji dostosowany do różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli);

3. Szkolenia w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia;

4. Specjalizacja i wzmocnienie kompetencji funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów;

5. Utworzenie bazy danych w celu skutecznego wykrywania zakazanych treści w internecie;

6. Kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin;

7. Wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych;

8. Działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci;

9. Przestrzeganie prywatności oraz godności ofiar, zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

Wszystkie wyżej wymienione elementy stanowią istotną część założeń planu ochrony przed przestępstwami seksualnymi.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM