Polityka i społeczeństwo

MSZ: Mularczyk w Europie – Nowe perspektywy dla praw człowieka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że Arkadiusz Mularczyk, Sekretarz stanu ds. polityki europejskiej w MSZ oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, 17 listopada br. wziął udział w międzynarodowej konferencji Trybunału Konstytucyjnego, której tematem były prawa człowieka w kontekście perspektywy europejskiej.

Wiceminister Mularczyk wziął udział w dziedzinie międzynarodowej konferencji Trybunału Konstytucyjnego „Prawa człowieka – perspektywa europejska”. W swojej prezentacji omówił działania Rady Europy w zakresie naprawiania skutków wojny oraz naprawiania niesprawiedliwości w Europie. Wskazał na najważniejsze wyzwania prawne w tym zakresie oraz wyraził swoje zaniepokojenie nowymi problemami, które mogą wyniknąć z tej sytuacji.

Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, wszelkie naruszenia tego prawa podczas wojny wymagają zadośćuczynienia dla osób pokrzywdzonych. Na 25 państwach Rady Europy, w tym Polsce, ciężar odpowiedzialności za te naruszenia spoczywa także na Federacji Rosyjskiej. W związku z tym w maju br. Rada Europy powołała Rejestr Szkód Spowodowanych Agresją Federacji Rosyjskiej Przeciwko Ukrainie, w którym stronami porozumienia jest 40 państw. Wiceszef polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że działania te pomogą zabezpieczyć wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych. Tak więc Europejska Konwencja Praw Człowieka stanowi kluczowy element w zapewnianiu zadośćuczynienia ofiarom naruszeń praw człowieka w czasie wojny.

Pełnomocnik Rządu zaznaczył jak bardzo ważną rolę pełni Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, które właśnie zajmuje się raportem pt. „Procesy reparacji i pojednania na rzecz przezwyciężenia konfliktów i zbudowania wspólnej pokojowej przyszłości – kwestia sprawiedliwego i równego zadośćuczynienia”. Autorzy raportu podkreślają konieczność stworzenia w ramach Rady Europy nowego, stałego mechanizmu służącego pojednaniu, który miałby za zadanie zajmować się problemami historycznymi oraz trwającymi obecnie konfliktami.

Arkadiusz Mularczyk, wiceminister, podkreślił znaczenie sprawy odszkodowań wojennych od Niemiec. Zasygnalizował, że Polska ma obowiązek moralny i prawny, aby wyrazić głębokie ubolewanie nad losem polskich ofiar II wojny światowej, których cierpienia do dziś nie zostały należycie zrekompensowane. Według polskiego rządu, przypominanie o krzywdzie wciąż pozostaje ważnym obowiązkiem, zarówno wobec własnych obywateli, jak i wobec historii. Brak zadośćuczynienia za poniesione straty przez lata osłabia relacje między państwami, a także destabilizuje kluczowe zasady prawomocności, obowiązujące w porządku międzynarodowym od zakończenia II wojny światowej.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za treść komunikatu w zgodzie z art. 42 ust. 2 ustawy o prawie prasowym.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM