Biznes i finanse

Legnica 2024: Przyszłość w zasięgu ręki

Przyszłoroczny budżet miasta ma być oparty na zasadach odpowiedzialności i zapewniać bezpieczeństwo finansowe Legnicy. Prezydent Tadeusz Krzakowski zaproponował ambitny i prorozwojowy budżet, który znajdzie swoje zastosowanie w nowych inwestycjach. 15 listopada budżet został przedstawiony na konferencji prasowej, a następnie przedłożony do procedowania przez Radę Miejską.

Prognozowane dochody miasta w 2024 r. wynoszą 790.907.000,00 zł, co daje 8.500,00 zł na mieszkańca. Natomiast wydatki na ten sam rok zaplanowano na kwotę 820.617.000,00 zł, dającą 8.820,00 zł na osobę. To drugi co do wielkości wynik w historii, o bardzo niewielkiej różnicy w stosunku do najwyższych wydatków w 2023 r. (852 mln zł) oraz nieco mniejszy od wydatków z 2022 r. (794 mln zł).

Miasto planuje wypłacić 128.940.000,00 zł na wydatki majątkowe w 2018 roku, co odpowiada 1.386,00 zł na jednego mieszkańca. Zakres inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych w latach 2018-2024 wyniesie 706 mln zł i będzie uwzględniał wnioski mieszkańców oraz organizacji.

Rok 2024 będzie obfitował w szereg inwestycji i zakupów, które służyć będą poprawie komunikacji w naszym mieście. Planowane przedsięwzięcia obejmują m.in. budowę Zbiorczej Drogi Południowej (etap III) od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego, przebudowę al. Rzeczypospolitej z ścieżką rowerową, przebudowę ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej, budowę nowego odcinka ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Ponadto, w planach są przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego, budowa ul. Wiślanej, nowej drogi powiatowej (ul. Kołobrzeska), przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe, przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy, przebudowa ul. Śląskiej oraz budowa nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Hutników.

Ponadto w planach jest przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej, która zostanie zakończona w przyszłym roku. Inwestycjom towarzyszyć będzie poprawa warunków obsługi i rozwój terenów inwestycyjnych, co wpłynie pozytywnie na życie mieszkańców.

Pierwszym zadaniem będzie przebudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego, która polegać będzie na wymianie istniejących opraw na energooszczędne.

Kolejnym projektem zakładanym w budżecie jest zakup 5 nowych autobusów z napędem elektrycznym, który miałby zostać zrealizowany w roku 2024. Ponadto w 2025 roku planowana jest budowa specjalnej stacji ładowania pojazdów na nowej pętli przy ul. Iwaszkiewicza.

Zaproponowana nowa infrastruktura sportowa i rekreacyjna zapewni mieszkańcom bogatą ofertę aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące prace:

Nowa infrastruktura sportowa i rekreacyjna przyniesie mieszkańcom wiele korzyści. Prace obejmą budowę nowych boisk na terenie II Liceum Ogólnokształcącego, przebudowę nawierzchni boisk treningowych w Parku Miejskim, dokończenie inwestycji w basenie krytym „Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej oraz modernizację ścieżek rowerowych wzdłuż alei J. Piłsudskiego. Te inwestycje rozszerzą możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, zaś mieszkańcy będą cieszyć się z lepszych warunków do uprawiania sportu.

Gmina przewiduje rozpoczęcie rewitalizacji Palmiarni oraz parku Miejskiego, zmodernizowane zostaną ścieżki wzdłuż Białej, Al. Oswobodzenia oraz w okolicy Centrum Witelona. Ponadto, Centrum Witelona zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt wystawienniczy.

Legnicki Budżet Obywatelski skupia się na zadaniach inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, do których należą m.in.:

– remont ulicy Skłodowskiej-Curie,
– wybudowanie boisk szkolnych w dzielnicach,
– modernizacja przystanków komunikacji miejskiej,
– budowa nowego placu zabaw dla dzieci w parku na ul. Zwycięstwa,
– zagospodarowanie terenu przy ul. Łąkowej.

Aby zachować równowagę między wydatkami a dochodami, Prezydent postanowił zwiększyć dochody miasta. 57,79% dochodów pochodzi z podatków własnych, dlatego zaproponował, aby dołączyć do nich podatek od nieruchomości, ponieważ w Legnicy nie ma innych opłat, takich jak opłata targowa czy podatek od posiadania psa.

W związku z proponowaną zmianą stawki podatku od nieruchomości, roczna kwota podatku od mieszkania o powierzchni 50 m2 wzrośnie z 27 zł w roku bieżącym do 30,50 zł w roku 2024. Oznacza to wzrost stawki z 0,89 zł do 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Ponadto, podatek od budynków lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i od budynków mieszkalnych lub ich części, które są użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie wynosił 33,10 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Projekt przewiduje, że stawki dla budynków mieszkalnych, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz gruntów pozostałych będą obowiązywać od roku 2023, zaś w pozostałych przypadkach stawki będą określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 774).

Podatek od nieruchomości to ważne źródło finansowania dla budżetu miasta, którego wpływy są nawet większe niż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli wspólnie podejmiemy działania dotyczące budżetu i pakietu uchwał podatkowych, możemy stworzyć zrównoważony i ambitny budżet, który wzmocni Legnicę poprzez realizację znaczących inwestycji. Ostateczny kształt budżetu zostanie ustalony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM