Polityka i społeczeństwo

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – światło w tunelu dla szkół w całej Polsce

Program „Lekcja: Enter” zapewnił ponad 82 tysiącom nauczycieli z 10 tysięcy szkół w całej Polsce możliwość podniesienia swoich cyfrowych kompetencji. Szczególnie ważne jest to, że 65 procent uczestników programu pochodziło z mniejszych miejscowości: wsi i miasteczek. Dzięki temu projektowi szkoły zyskały istotne wsparcie w cyfrowej transformacji, w tym przede wszystkim dostęp do e-zasobów czy nowoczesnego sprzętu.

Projekt „Lekcja: Enter” miał na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli poprzez wykorzystanie aktywizujących metod pracy, e-zasobów, narzędzi cyfrowych i aplikacji. Rezultatem przeszkolenia było 82242 nauczycieli z ponad 10000 szkół z całej Polski, którzy wykorzystują te nowe metody i narzędzia nie tylko w nauczaniu zdalnym, ale we wszystkich swoich działaniach.

„W pierwotnych założeniach z małych miejscowości i wsi miało być 30 proc. uczestniczek i uczestników szkoleń. Finalnie okazało się, że aż 65 proc. nauczycielek i nauczycieli, których przeszkoliliśmy w ramach projektu, pochodziło z mniejszych ośrodków” – przyznała Monika Eilmes, liderka projektu „Lekcja:Enter” z Fundacji Orange.

Odbyły się szkolenia stacjonarne i online w całej Polsce, które prowadziły Placówki Doskonalenia Nauczycieli i ponad 600 trenerów i trenerek. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeprowadziła badanie wśród uczestników, z którego wynika, że 91% pedagogów uznało, że ich kompetencje w zakresie wykorzystywania narzędzi i zasobów cyfrowych wzrosły dzięki szkoleniom.

Kolejna edycja szkoleń skupiała się na wdrażaniu najnowszych technologii i udoskonalaniu istniejących narzędzi cyfrowych. Uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą programowania, kodowania oraz korzystania z rozwijających się środowisk edukacyjnych. Ponadto, uczestnicy mieli możliwość wypracowania narzędzi, dzięki którym będą mogli wykorzystywać technologię w swojej pracy zawodowej.

Agnieszka Burak ze Zespołu Szkół w Czernikowie z woj. kujawsko-pomorskiego podkreśla, że kompetencje cyfrowe są ważne zarówno dla nauczycieli z miast, jak i z mniejszych miejscowości. Dzięki realizacji projektu uczniowie oraz ich opiekunowie mieli dostęp do nowoczesnych technologii, szkoleń online oraz stacjonarnych, dzięki którym mogli poszerzyć swoje umiejętności cyfrowe. „Umożliwia to nam szybkie dostosowanie się do zmieniającego się świata” – powiedziała Agnieszka Burak.

Uczestnicy bezpłatnych szkoleń mieli okazję poznać wiele różnorodnych tematów, takich jak quizy, WebQuesty, webinary eksperckie, wirtualne podróże, e-wizyty w muzeach, edukacyjne aplikacje i materiały online, jak również zasady bezpieczeństwa w sieci, rozwój współpracy oraz umiejętności krytycznego myślenia.

„Lekcje, które teraz prowadzimy są moim zdaniem dużo bardziej ciekawe. Częściej korzystamy z metod aktywizacyjnych i widzimy, że uczniowie są bardziej zaangażowani. Kreujemy nauczanie tak, aby lekcje były fascynującą przygodą dla naszych uczniów. Dzieci angażują się na zajęciach i bardzo dużo wynoszą z lekcji” – wyjaśniła Agnieszka Burak z Zespołu Szkół w Czernikowie.

Nasza Fundacja Orange wspiera dzieci, młodzież i nauczycieli, aby zapewnić im najlepsze warunki do nauki i rozwoju kompetencji na przyszłość. Dzięki naszemu projektowi nauczyciele i uczniowie mają szansę poznać i zrozumieć zmieniające się otoczenie cyfrowe. Uczniowie mają szanse na uzyskanie większych umiejętności i wiedzy, a szkoła stać się bardziej przyjaznym i interesującym miejscem, w którym można się uczyć.

Nasza misja wymaga, by dorośli mieli wyobraźnię, aby zrozumieć potrzeby młodych ludzi i zadbać o tworzenie warunków i wsparcie, które zapewnią im atrakcyjną edukację. Tak więc, nasz projekt jest doskonałym przykładem wspierania i wychowywania młodzieży przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zwraca uwagę na znaczenie wykorzystywania nowoczesnych technologii w celu umożliwienia skutecznego rozwoju polskiej oświaty.

„W polskiej szkole pora dziś na to, żeby uczniowie i nauczyciele pracowali bardzo twórczo i coraz powszechniej korzystali z narzędzi cyfrowych” – oświadczył Jacek Królikowski.

Danuta Pławecka z Instytutu Spraw Publicznych podkreśliła, że jednym z ważnych skutków realizacji projektu było wprowadzenie rekomendacji do wykorzystywania w praktyce nauczycielskiej w szkołach. Dzięki temu, możliwe było zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach i warsztatach.

Innym istotnym efektem projektu było wypracowanie wspólnych standardów dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowych metod, narzędzi i technik dydaktycznych. Danuta Pławecka zaznaczyła również, że wdrożenie wspomnianych rekomendacji w codziennej pracy pozwoliło na uzyskanie lepszych wyników w nauczaniu.

„Nasz projekt dał solidną podstawę do kontynuowania zmiany, która pozwoli na wprowadzenie szkół i sposobów nauczania w XXI wiek. Jest też przykładem sprawnej współpracy organizacji pozarządowych, które wspólnie zrealizowały inicjatywę na wielką skalę” – stwierdziła Monika Eilmes z Fundacji Orange.

Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych wspólnie wydali blisko 50 milionów złotych na realizację programu „Lekcja:Enter” w latach 2019-2023. Projekt otrzymał dodatkowe finansowanie z funduszy Unii Europejskiej.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM