Nauka i technologie

Kumak, burze i kałuże

Płazy potrzebują siedlisk wodnych do rozmnażania, ale zanikające tereny podmokłe sprawiają, że mają coraz trudniej. Naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie odkryli, że ekstremalne deszcze, zwane „oberwaniami chmury”, także stanowią zagrożenie dla larw kumaka górskiego w Gorcach.

Naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie opisali przypadek śmierci kilkuset młodych larw kumaka górskiego Bombina variegata spowodowany nagłym, nawalnym deszczem, co opublikowano w czasopiśmie „Ecology”.

Według informacji przekazanych serwisowi Nauka w Polsce, kumaki górskie składają jaja do niewielkich i zazwyczaj okresowych zbiorników wodnych we wczesnych stadiach sukcesji. Zazwyczaj są to duże kałuże na leśnych drogach gruntowych. Badania pilotażowe przeprowadzone w 2020 roku na terenie pasma Lubania w Gorcach obejmowały między innymi liczenie kijanek zasiedlających tego typu zbiorniki. Autorami publikacji są dr hab. Paweł Adamski i dr Małgorzata Łaciak.

Podczas jednej z kontroli, zaobserwowano ekstremalny deszcz, który spowodował, że woda zalewała zbiorniki, porywając niektóre z kijanek i wypłukując je na drogi lub w ściółkę, co zagrażało ich przeżyciu w nowych siedliskach.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM