Polityka i społeczeństwo

MS: Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. konkursu oraz wyłonienia kandydata na dyrektora KSSiP (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, Adama Bodnara. Uczestnikami konkursu mogą być sędziowie, prokuratorzy (również emerytowani) oraz osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych. Ocenę kandydatów oraz ich ranking przeprowadzi specjalnie powołany do tego zespół, którego opinie przedstawi Ministrowi.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczącego konkursu na dyrektora KSSiP

Wymagania dotyczące kandydatów:

– minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją publiczną, uczelnią wyższą lub organizacją pozarządową w ciągu piętnastu lat przed ogłoszeniem konkursu;

– doświadczenie w organizowaniu działalności szkoleniowej lub dydaktycznej z zakresu prawa lub praktyka związana z organizacją szkoleń w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury;

Znajomość języka angielskiego jest wymagana.

Zespół został powołany w celu wyłonienia kandydata na dyrektora KSSiP.

Skład zespołu obejmuje przewodniczącego – dr hab. Mirosława Wyrzykowskiego (prof. UW, sędziego TK w stanie spoczynku), prof. dr hab. Janinę Błachut (UJ, członkini Rady Programowej KSSiP), Jarosława Gwizdaka (członka zarządu Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa), prof. dr hab. Zbigniewa Kmieciaka (UŁ, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku), Ewę Leszczyńską-Furtak (sędzię SA w Warszawie), Andrzeja Pogorzelskiego (prokuratora PK), Małgorzatę Szeroczyńską (prokurator PR w Żyrardowie, członkini Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym), Stefana Śnieżko (prokurator PK w stanie spoczynku), Igora Tuleyę (sędziego SO w Warszawie) oraz przedstawiciela Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodniczący ma możliwość zaproszenia innych osób do zespołu, które będą miały głos doradczy.

Zespół ustala jednolite kryteria oceny kandydatów na dyrektora KSSiP, gromadzi dokumentację na ich temat, dokonuje oceny formalnej oraz wysłuchuje kandydatów. Następnie przedstawia Ministrowi wyniki tej oceny w formie opinii oraz rankingu kandydatów. Decyzje podejmowane są w drodze ustalenia stanowisk. W przypadku dużej różnicy zdań, przewodniczący może zarządzić głosowanie. Aby posiedzenie zespołu się odbyło, musi być obecna co najmniej połowa jego członków.

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniami dotyczącymi formalności w prasie oraz w BIP. Termin zgłoszeń upływa 22.02.2024 r.

Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez zmian w treści, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM