Nauka i technologie

MC: Nowe otwarcie w cyfryzacji – podsumowanie 100 dni (komunikat)

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza:

Pierwsze sto dni nowego Rządu były poświęcone otwartym konsultacjom społecznym, nadrobieniu zaległości legislacyjnych oraz przyspieszeniu prac nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ambitny plan pracy resortu na ten rok zakłada intensywne działania w tych obszarach.

Ministerstwo Cyfryzacji przeszło przez intensywne 100 dni remontu, teraz patrzymy w przyszłość. Naszym celem jest przyspieszenie procesu legislacyjnego, rozwój sztucznej inteligencji, cyfrowa higiena oraz rozwój kompetencji cyfrowych. Priorytetem jest również zwiększenie cyberbezpieczeństwa, walka z dezinformacją oraz zapewnienie nowych usług cyfrowych dla obywateli” – zaznacza wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

W bieżącym roku naszym głównym celem legislacyjnym jest przeprowadzenie trzech kluczowych ustaw: Prawa Komunikacji Elektronicznej, Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz implementacji unijnego Aktu o usługach cyfrowych. Dodatkowo, planujemy opracowanie szeroko zakrojonej strategii cyfryzacji.

„W ciągu 100 dni w Ministerstwie Cyfryzacji odbyliśmy szereg spotkań, w tym także z komisarzami unijnymi oraz bezpośrednio w Komisji Europejskiej. Odnowienie relacji w ramach Unii Europejskiej, w tym dialog z Komisją Europejską, było dla nas priorytetem, dlatego bardzo się cieszymy, że udało nam się nawiązać ten dialog” – podkreśla Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Participation and Open Consultations

Since the beginning of the new Government, the Ministry of Digitalization has been open to listening to the voices of all interested groups. A series of meetings has been held with non-governmental organizations, local governments, industry organizations – including open and universal consultations in which anyone could participate – these consultations will be repeated every six months.

Została wprowadzona nowa polityka konsultacji i partycypacji, która określa wyraźne wytyczne dotyczące konsultowania projektów aktów prawnych, od ich koncepcji do ostatecznych wersji. Wszystkie projekty aktów prawnych będą poddawane konsultacjom społecznym na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Rok cyfrowej higieny to czas intensywnych działań edukacyjnych, które obejmują zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli. Współpraca z ekspertami NASK zaowocowała trzema ważnymi materiałami: poradnikiem „Bezpiecznie w wirtualnej rzeczywistości”, poradnikiem „Nastolatki w sieci: multiscreening i wielozadaniowość” oraz kursem dla nauczycieli „(Dez)informacja, czyli w co wierzyć w internecie”. Wkrótce zostanie wydany także poradnik dla rodziców oraz pakiety materiałów dla uczniów. Druga połowa roku przyniesie premierę kursu dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych pod tytułem „Cyfrowa higiena”.

Ministerstwo Cyfryzacji intensywnie pracuje nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Aktualnie kończą się prace nad uaktualnieniem „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”

Praca Grupy Roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) oraz Internetu Rzeczy (IoT) i technologii przełomowych przy Ministerstwie Cyfryzacji została zrewolucjonizowana, otwierając się na szeroką reprezentację rynku, w tym ekspertów, przedstawicieli nauki, etyków, dostawców technologii oraz organizacje pozarządowe. Zespół koordynujący prace GRAI opracowuje nowy model działania grupy, uwzględniając postulaty zgłoszone podczas spotkania.

W Polsce rozpoczęły się prace nad wdrożeniem przepisów AI Act oraz nad założeniami funduszu AI, który będzie wspierał projekty i startupy rozwijające sztuczną inteligencję od 2025 roku.

Zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski, składający się z doświadczonych specjalistów z najlepszych uczelni i największych firm sektora technologicznego, został powołany, aby przyspieszyć rewolucję technologiczną w kraju.

Rząd wspiera inwestycje półprzewodnikowe

18 grudnia Rząd podjął decyzję o ustanowieniu „Krajowych Ram Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”, otwierając drogę do oficjalnego wsparcia jednej z największych inwestycji zagranicznych w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji złożyło prenotyfikację dotyczącą udzielenia pomocy publicznej firmie Intel w związku z planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Obecnie trwają analizy w Komisji Europejskiej, a wicepremier Krzysztof Gawkowski rozmawiał z Komisarz Vestager o szybkiej ścieżce dla rozpatrzenia wniosku prenotyfikacyjnego podczas swojej niedawnej wizyty w Brukseli.

Program „Zostań cyfrową ekspertką” przeznacza 6 milionów złotych na finansowanie szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla kobiet w branży ICT. Organizacje pozarządowe miały możliwość składania ofert, a wybrane zostaną najlepsze projekty.

Planowana jest również inicjatywa „Okrągły stół kobiet w branży ICT”, która ma odbyć się jeszcze w kwietniu i zgromadzić wiele kobiet, które osiągnęły sukces w tej dziedzinie. Celem spotkania jest opracowanie sposobów dalszego wsparcia rozwoju zawodowego kobiet w branży nowych technologii.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd wspiera ponad 2 tysiące samorządów z wszystkich województw, przyznając im do 850 tysięcy złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Umowy z jednostkami samorządu są już podpisywane, a wsparciem objęte są urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie oraz jednostki organizacyjne samorządów gmin, powiatów i województw. Realizacja grantu obejmuje okres 24 miesięcy od daty wejścia w życie umowy, a projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Na zewnątrz naszych granic toczy się wojna, a w cyberprzestrzeni odpieramy liczne ataki, działając we współpracy z naszymi partnerami i innymi resortami. Długo oczekiwane akty prawne NIS2 i ustawa o certyfikacji są już gotowe do wdrożenia, a nasz program pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest rozszerzany o współpracę z firmami i udostępnianie know-how. Wierzymy, że tylko poprzez dialog jesteśmy w stanie wypracować najlepsze rozwiązania – podkreśla wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) to jedna z największych inwestycji administracji rządowej w centra przetwarzania danych. Dzięki porozumieniu podpisanemu między Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwem Cyfryzacji, rusza pierwszy etap wsparcia dofinasowania dla projektu budowy nowoczesnych centrów przetwarzania zapewniających ciągłość i bezpieczeństwo zasobów administracji publicznej. Całkowity budżet na inwestycję to prawie 830 mln złotych, a realizacja projektu odbywa się we współpracy z NASK oraz COI. Pierwszy etap przedsięwzięcia polegać będzie na przygotowaniu projektu KCPD, w tym na wyborze Biura Projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcy. W ramach prac powstanie dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie trzech ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie centrów przetwarzania danych.

Podpisanie porozumienia między Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwem Cyfryzacji oznacza ruszenie pierwszego etapu wsparcia dofinansowania dla projektu budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Projekt ten ma na celu stworzenie nowoczesnych centrów przetwarzania zapewniających ciągłość i bezpieczeństwo zasobów administracji publicznej. Inwestycja, której budżet wynosi prawie 830 mln złotych, jest realizowana we współpracy z NASK oraz COI. Pierwszy etap prac obejmuje przygotowanie projektu KCPD, w tym wybór Biura Projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcy. Opracowana dokumentacja projektowa umożliwi wybudowanie trzech ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie centrów przetwarzania danych.

Aplikacja mObywatel stale rozwija się, dodając do swojej bazy coraz to nowe dokumenty, aby jak największa liczba użytkowników z różnych grup społecznych mogła skorzystać z ich elektronicznych wersji. W tym roku pojawiły się nowe dokumenty, które umożliwią ponad 360 tysięcy pielęgniarek i położnych w Polsce potwierdzenie swoich uprawnień zawodowych. Dodatkowo, legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego zostały dodane wcześniej, umożliwiając blisko 60 tysiącom osób potwierdzenie swoich uprawnień zawodowych za pomocą dokumentu w telefonie.

Dzięki aplikacji mObywatel, lista dokumentów elektronicznych wciąż się rozszerza, aby umożliwić jak największej liczbie osób korzystanie z ich elektronicznych wersji, niezależnie od ich potrzeb i grupy społecznej. W tegorocznej aktualizacji pojawiły się nowe dokumenty, które umożliwią ponad 360 tysiącom pielęgniarek i położnych w Polsce potwierdzenie swoich uprawnień zawodowych. Dodatkowo, legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego zostały dodane wcześniej, co umożliwiło blisko 60 tysiącom osób z innych zawodów potwierdzenie swoich uprawnień zawodowych za pomocą dokumentu w telefonie.

W mObywatelu planowane są nowe funkcje na rok 2024, takie jak zakładki „Twoje sprawy” i „Twoja firma”, a także moduł mStłuczka do zgłaszania kolizji drogowych.

Obok dużych projektów, istnieje wiele kwestii związanych z cyfryzacją, które mają wpływ na życie każdego Polaka i Polki. Codziennie podejmujemy wiele działań w tym obszarze. Dotychczas zaniedbano również implementację prawa europejskiego, co ma istotny wpływ na nasze życie i bezpieczeństwo. Obecnie podejmujemy wysiłki, aby nadrobić zaległości w tym obszarze – podsumowuje wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Uwaga: Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM