Polityka i społeczeństwo

Sejm: Trybunał Konstytucyjny oddalił wnioski Sejmu o wyłączenie sędziów TK K. Pawłowicz i S. Piotrowicza ze sprawy K 27/23 dot. oceny konstytucyjności przepisów związanych z tzw. wyborami kopertowymi (komunikat)

Centrum Informacyjne Sejmu informuje, że Trybunał Konstytucyjny odrzucił wnioski Sejmu dotyczące wyłączenia sędziów TK K. Pawłowicz i S. Piotrowicza z sprawy K 27/23, która dotyczy oceny konstytucyjności przepisów związanych z tzw. wyborami kopertowymi.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 27/23 dotyczącej wyborów kopertowych została ogłoszona, a wnioski Sejmu w tej sprawie zostały odrzucone, informuje Centrum Informacyjne Sejmu.

Grupa posłów złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 8 grudnia 2023 r., w którym domagają się stwierdzenia niezgodności z ustawą zasadniczą dwóch przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawy covidowej).

Te przepisy stanowiły podstawę prawną dla decyzji Prezesa Rady Ministrów, zalecającej Poczcie Polskiej S.A. i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. podjęcie działań mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na urząd Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym.

Sejm złożył pisma procesowe w dniu 13 lutego br., w których wnosił o wyłączenie sędziów Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza ze składu orzekającego.

Trybunał Konstytucyjny w postanowieniach z 6 i 7 marca br. odrzucił te wnioski, przedstawiając argumentację Sejmu dotyczącą konieczności wyłączenia obu sędziów. Dokumenty te nie zostały opublikowane w Internetowym Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, więc przekazujemy je w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Marszałek Sejmu zdecydował, że Sejm nie wyrazi merytorycznego stanowiska w tej sprawie. Dodatkowo, informujemy, że rozprawa w sprawie o sygn. K 27/23 została wyznaczona na 4 kwietnia br. (termin ten był zmieniany kilkukrotnie dotąd).

UWAGA: Komunikaty publikowane na serwisie PAP są prezentowane w formie oryginalnej dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM