Nauka i technologie

IKEA wesprze Kampinoski Park Narodowy w odbudowie siedlisk dąbrowy świetlistej

IKEA będzie finansować prace mające na celu przywrócenie siedlisk dębowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jako część programu Re:Generacja, który chroni zagrożone ekosystemy i jest prowadzony przez UNEP/GRID-Warszawa. Dobra kondycja i różnorodność ekosystemów są kluczowe dla jakości życia na naszej planecie.

W celu zapobieżenia wyginięciu miliona gatunków roślin i zwierząt na świecie, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2021-2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów. Ich celem jest poprzez działania ochronne zapobiec degradacji cennych siedlisk przyrodniczych.

Las dębowy, znany również jako dąbrowa świetlista, jest najbardziej zróżnicowanym pod względem gatunków ekosystemem leśnym w Polsce. Jego istnienie było silnie związane z tradycyjnymi praktykami rolniczymi, takimi jak wypas zwierząt i zbieranie chrustu, które sprawiły, że lasy te były jasne i ciepłolubne. Jednak zaprzestanie tych działań spowodowało pojawienie się gatunków inwazyjnych, które zacieniają niższe warstwy lasu i stanowią zagrożenie dla roślin chronionych prawnie w Polsce, takich jak starodub łąkowy, dzwonecznik wonny i leniec bezpodkwiatkowy.

Kampinoski Park Narodowy (KPN) to jeden z niewielu parków narodowych na świecie, który graniczy bezpośrednio ze stolicą kraju. Jego wyjątkowość i różnorodność wynikają nie tylko z historii geomorfologicznej i bogactwa biologicznego, ale także z oddziaływania człowieka, które doprowadziło do powstania półnaturalnych środowisk leśnych.

„Jako park narodowy mamy za zadanie chronić różnorodność siedlisk. Dąbrowa świetlista to najbogatszy florystycznie zespół leśny, który powstał poprzez wypas, zbiór drewna na opał, wyrąb, grabienie ściółki i koszenie. Jedyną metodą utrzymania ekosystemów półnaturalnych w dobrej kondycji jest ochrona czynna – próbujemy naśladować dawne czynności ludzkie” – zaznacza Anna Kębłowska z zespołu nauki i monitoringu KPN.

Kampinoski Park Narodowy został wyróżniony przez UNESCO jako światowy rezerwat biosfery w 2000 roku, a następnie dołączył do europejskiej sieci Natura 2000 w 2004 roku. Zgodnie z programem Natura 2000, park ma za zadanie ochronę zagrożonych siedlisk występujących w Unii Europejskiej, wymienionych w dyrektywie siedliskowej.

Realizacja działań w ramach programu Re:Generacja, finansowanego przez IKEA, mających na celu ochronę siedlisk dąbrowy świetlistej, zaplanowana jest na jesień 2024 r. Działania te będą skupiały się na zwiększeniu dostępu światła do niższych warstw roślinności poprzez utrzymanie odpowiedniego zwarcia podszytu oraz eliminację gatunków inwazyjnych. Dzięki temu rzadkie gatunki roślin, objęte prawną ochroną, będą miały lepsze warunki do rozwoju.

„W naszych działaniach na rzecz bioróżnorodności i troski o klimat opieramy się na naukowej wiedzy organizacji eksperckich. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć program Re:Generacja, a konkretnie sfinansować w jego ramach działania na rzecz ekosystemu dąbrowy świetlistej w Kampinoskim Parku Narodowym” – podkreśla Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail.

Program Re:Generacja jest prowadzony przez UNEP/GRID-Warszawa, który działa jako część Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i jest związany z UNEP – Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Od 1991 r. UNEP/GRID-Warszawa wspiera partnerów instytucjonalnych, organizacje oraz firmy w ich działaniach na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

„W ciągu czterech lat trwania programu Re:Generacja podjęliśmy współpracę z sześcioma parkami narodowymi, trzema parkami krajobrazowymi, dwoma zarządcami ogrodów historycznych oraz 14 firmami. Objęliśmy wsparciem już 19 ekosystemów, ale w naszej bazie wciąż jest ponad dwa razy tyle cennych przyrodniczo miejsc wymagających wsparcia” – wyjaśnia Emilia Jurkiewicz z UNEP/GRID-Warszawa, koordynatorka programu Re:Generacja.

W ramach programu Re:Generacja, UNEP/GRID-Warszawa podjęło działania ochronne w siedmiu rezerwatach i 10 obszarach Natura 2000, obejmując siedem ekosystemów łąk i muraw, pięć torfowiskowych, dwa leśne, dwa ekosystemy wód słodkich, dwa miejskie i jeden nadmorski. Ponadto, przeprowadzono wypas ponad 500 owiec na 21 ha hal przez ok. 150 dni w roku, zebrano ponad 200 kg śmieci i zorganizowano 10 warsztatów edukacyjnych dla prawie 250 uczniów, przy wsparciu blisko 170 uczestników wolontariatu.

Działania podejmowane w ramach programu Re:Generacja mogą być uwzględniane w raportach ESG zgodnie z dyrektywą CSRD, opartymi na Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

„Z analizy Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w perspektywie 10-letniej najpoważniejsze globalne zagrożenia będą dotyczyć środowiska. Jednym z tych kluczowych, znajdujących się w pierwszej trójce ryzyk jest utrata bioróżnorodności i załamanie ekosystemów. Będzie ono oddziaływać nie tylko na stan natury, lecz także na gospodarkę i ludzi. Dlatego tak ważne jest, by biznes działał również w tym obszarze” – mówi Agata Czachórska.

IKEA dąży do stworzenia lepszego codziennego życia dla wielu ludzi, jednak zdaje sobie sprawę, że nie może to być osiągnięte kosztem planety. Dlatego też firma koncentruje się na wpływie na planetę i podejmuje działania w tym kierunku.

W 2023 roku IKEA dołączyła do apelu o wycofanie paliw kopalnych, powstrzymanie wylesiania i zajęcie się podstawowymi przyczynami zanieczyszczenia powietrza. Firma opracowała rygorystyczne plany działania zgodne z celami: osiągnięcia zerowych emisji netto w 2050 roku, transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, regeneracji zasobów, ochrony ekosystemów oraz poprawy różnorodności biologicznej.

W efekcie IKEA koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, dbając zarówno o jakość życia ludzi, jak i ochronę środowiska naturalnego.

Nasza firma aktywnie promuje odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, co przyczynia się do ochrony, odbudowy i regeneracji lasów. W zeszłym roku uruchomiliśmy pierwszą w branży globalną mapę dostaw drewna, co zwiększyło przejrzystość poprzez publiczne udostępnianie informacji o pochodzeniu drewna wykorzystywanego w produktach IKEA.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM