Polityka i społeczeństwo

MSWiA: Podsumowanie 3 tygodni funkcjonowania strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej (komunikat)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza, że 5 lipca br. odbyła się konferencja prasowa w Dubiczach Cerkiewnych, podczas której omówiono funkcjonowanie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. W wydarzeniu uczestniczyli wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński oraz przedstawicielki Straży Granicznej, Policji oraz Wojska Polskiego.

Rzecznik prasowy MSWiA, Jacek Dobrzyński, poinformował, że strefa buforowa została wprowadzona ponad trzy tygodnie temu. Dzisiaj chcemy przedstawić wszystkim Polakom, jak strefa działała do tej pory, jak obecnie działa oraz jak będzie działać w przyszłości.

Podkreślił, że państwo podejmuje wszelkie działania, aby granica z Białorusią była bezpieczna, i zachęcił turystów do odwiedzania Podlasia, wspierając w ten sposób lokalnych przedsiębiorców. Zapewnił, że granica oraz region są bezpieczne, dlatego warto tu przyjeżdżać i wesprzeć mieszkańców. – Granica jest bezpieczna, Podlasie jest bezpieczne, Polska jest bezpieczna. Warto tu przyjeżdżać. Mieszkańcy regionu czekają na wsparcie rodaków. Warto tutaj przyjeżdżać, jest naprawdę spokojnie – zachęcał.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przypomniał, że wprowadzenie strefy buforowej poprzedziły konsultacje społeczne, które odbywały się 5 i 6 czerwca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozmowy prowadzono również z samorządowcami, przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców i Białowieskiego Parku Narodowego, a także Polską Akademią Nauk oraz stacją badawczą w Białowieży.

Wojewoda poinformował, że strefa buforowa nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców i samorządowców, ponieważ omija miejscowości i szlaki turystyczne. Podkreślił także, że dzięki działaniom Straży Granicznej, Policji, wojska oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic, województwo podlaskie jest bezpieczne.

Podlaski Oddział Straży Granicznej informuje o skutkach wprowadzenia strefy buforowej na granicy z Białorusią. Według rzeczniczki mjr SG Katarzyny Zdanowicz, liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy znacząco spadła.

Przed wprowadzeniem strefy buforowej odnotowano 3900 prób, natomiast podczas jej obowiązywania było ich 1700. Zdaniem SG, spadek o ponad 50% jest wyraźnie zauważalny.

Według Mjr SG Katarzyny Zdanowicz, liczba organizatorów nielegalnego przekraczania granicy uległa zmniejszeniu. Od początku funkcjonowania strefy aresztowano czternaście osób zaangażowanych w ten proceder. Ponadto, od 13 czerwca br. wydano 68 zgód na dostęp do strefy, z czego 51 dotyczyło mediów.

Rzeczniczka Straży Granicznej w regionie Podlaskim również wyraziła swoje stanowisko w sprawie wzmocnienia bariery na granicy polsko-białoruskiej. Zaznaczyła, że umowa na modernizację bariery elektronicznej została podpisana w piątek, 5 lipca br.

Więcej informacji na temat modernizacji bariery elektronicznej znajdziesz na stronie internetowej Straży Granicznej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/13468,Podpisano-umowe-na-modernizacje-bariery-elektronicznej.html

Policja zaangażowana

Podkom. Marta Rodzik z Policji poinformowała, że obecnie 361 policjantów realizuje zadania na terenie województwa podlaskiego przy granicy z Białorusią. Funkcjonariusze głównie z oddziału prewencji oraz ruchu drogowego. Od początku działań na granicy służbę pełniło blisko 1700 policjantów. Przeprowadzono także 64 szkolenia, w których uczestniczyli funkcjonariusze SG i żołnierze, dotyczące działań pododdziałów zwartych.

Od momentu wprowadzenia strefy buforowej, policjanci 38 razy interweniowali bezpośrednio przy pasie granicznym. W wyniku tych interwencji uszkodzonych zostało łącznie 10 pojazdów policyjnych, w tym 2 od momentu wprowadzenia strefy. Na szczęście żaden z policjantów nie odniósł obrażeń. W ciągu ostatniego tygodnia doszło do tylko jednej interwencji policji, w której udzielono wsparcia Straży Granicznej i wojsku.

Podkom. Marta Rodzik poinformowała, że liczba interwencji, w których uczestniczą policjanci, systematycznie maleje.

Wsparcie ze strony Wojska Polskiego zostało przedstawione przez mjr. Magdalenę Kosińską z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego.

Od początku kryzysu, 6 tys. żołnierzy Wojska Polskiego brało udział w działaniach przy granicy z Białorusią, wykonując ponad 11 tys. patroli pieszych i prawie 3 tys. patroli mobilnych. Wojsko ma również grupy szybkiego reagowania, które są w gotowości do udzielenia wsparcia Straży Granicznej i Policji. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz oddziałów specjalnych także uczestniczą w tych działaniach.

Żołnierze Wojska Polskiego od początku kryzysu aktywnie uczestniczą w działaniach przy granicy z Białorusią, wykonując ponad 11 tys. patroli pieszych i prawie 3 tys. patroli mobilnych. Obecnie służbę pełni tutaj 6 tys. żołnierzy, którzy mają też przygotowane grupy szybkiego reagowania, gotowe do udzielenia wsparcia Straży Granicznej i Policji. W działaniach uczestniczą także żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz oddziałów specjalnych.

Mjr Magdalena Kosińska podsumowała, że nasze działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa regionowi.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są bez zmian w treści, zgodnie z dostarczoną formą przez nadawcę, który ponosi odpowiedzialność za treść komunikatu (PAP).


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM