Polityka i społeczeństwo

CIR: Spotkanie premiera z komisarzem UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia, zapowiedź (komunikat)

Centrum Informacyjne Rządu informuje:

Jutro, 19 stycznia premier Mateusz Morawiecki spotka się z komisarzem UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivérem Várhelyim. Spotkanie będzie okazją do omówienia bieżących kwestii dotyczących wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu przekaże polskie stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi i Ukrainie. Rozmowy będą również dotyczyć integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE.

Represje oraz łamanie praw człowieka i podstawowych swobód na Białorusi

Polska zwraca uwagę na bezprecedensowy charakter represji, łamania praw człowieka i podstawowych swobód na Białorusi oraz agresywną postawę wobec państw sąsiednich ze strony reżimu A. Łukaszenki. Podkreśla, że jedynym sposobem na rozwiązanie obecnego kryzysu politycznego jest uwolnienie więźniów politycznych, pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności oraz rozpoczęcie dialogu z opozycją. Polska deklaruje przy tym gotowość do podjęcia konstruktywnego dialogu z władzami Białorusi, m.in. w ramach polskiego przewodnictwa w OBWE.

Szczyt Unia Europejska – Partnerstwo Wschodnie

15 grudnia 2021 r. w Brukseli odbył się Szczyt Unii Europejskiej – Partnerstwo Wschodnie, bez udziału przedstawicieli Białorusi. Uczestnicy Szczytu UE-PW zadeklarowali zacieśnienie współpracy we wzmacnianiu odporności jako nadrzędny cel polityczny. Będzie on realizowany w ramach wspólnego programu „Odbudowa, odporność i reformy”, opartego na dwóch filarach: zarządzania i inwestycji. Przywódcy przyjęli zestaw konkretnych priorytetów po 2020 r., których realizacja ma być wspierana przez regionalny plan gospodarczy i inwestycyjny. Wynikiem Szczytu jest wspólna deklaracja.

Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej

W kontekście polityki rozszerzenia Unii Europejskiej, Polska od lat popiera integrację państw Bałkanów Zachodnich z UE i jest jednym z europejskich liderów w tej kwestii. Wyraża poparcie dla Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego dla Bałkanów Zachodnich i oczekuje, że będzie on w pełni wykorzystany do przeprowadzenia niezbędnych reform. Polska jest gotowa dalej dzielić się własnymi doświadczeniami z państwami Bałkanów Zachodnich. Najważniejszą kwestią w zakresie procesu rozszerzenia UE pozostaje obecnie otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

reb/ par/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM