Biznes i finanse

BIOTON SA (1/2022) Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2022

BIOTON S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

1. skonsolidowane „rozszerzone” raporty kwartalne:

? za I kwartał 2022 r. – 29 kwietnia 2022 r.,

? za III kwartał 2022 r. – 31 październik 2022 r.

2. skonsolidowany „rozszerzony” raport półroczny:

? za I półrocze 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

3. raporty roczne za rok 2021:

? jednostkowy – 31 marca 2022 r.

? skonsolidowany – 31 marca 2022 r.

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2022 r. Ponadto zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM