Polityka i społeczeństwo

Trzebnica: Sześć stołów św. Jadwigi

Od wielu lat Gmina Trzebnica, poprzez udzielanie dotacji na działalność, wspiera Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty Stół”, który prowadzą Siostry Boromeuszki. To tu ubodzy, starsi, schorowani, niepełnosprawni, a bywa, że uzależnieni, bezdomni i bezrobotni szukają wsparcia. Jeszcze pod koniec zeszłego roku – 20 grudnia 2021 r., siostry Boromeuszki wraz z wiceburmistrz Krystyną Haładaj (w zastępstwie burmistrza Marka Długozimy), sekretarzem Danielem Buczakiem, przedstawicielami Caritasu i Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjęli przy szóstym stole tych trzebniczan, którzy pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Wszystko dlatego, że podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na pandemię, nie mogła się odbyć wspólna wigilia dla potrzebujących. Wsparcia udało się udzielić poprzez wręczenie paczek z żywnością, środkami higieny osobistej i środkami czystości.

Burmistrz Gminy Trzebnica składa gorące podziękowania  na ręce tych wszystkich osób, które zaangażowały się w niesienie pomocy potrzebującym. W sposób szczególny podziękowania trafiły do siostry przełożonej Pauliny Janczar wraz z siostrami boromeuszkami, które prowadzą ośrodek, a także do wolontariuszy Caritas, na czele z panią Ewą Dudek i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dyrektorem Waldemarem Wysockim. Słowa wdzięczności kierowane są także do tych licznych sponsorów, którzy pomogli w zakupie i przygotowaniu paczek, dzięki którym osoby w potrzebie mogły przygotować Święta Bożego Narodzenia.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM