Biznes i finanse

PUNKPIRATES SA (2/2022) Powołanie w drodze kooptacji osoby nadzorującej

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją Pana Jana Ziemeckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza działając na podstawie §21 ust. 4 Statutu Spółki podjęła w dniu 18 stycznia 2022 roku uchwałę, na mocy której powołała z dniem 18 stycznia 2022 roku do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Kamila Gaworeckiego.

Pan Kamil Gaworecki jest absolwentem Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej (specjalizacja: bankowość inwestycyjna) oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 15 lat zawodowo związany z polskim rynkiem kapitałowym. Karierę rozpoczynał jako analityk i makler w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Od 2007 roku pracował w branży zarządzania aktywami jako zarządzający portfelami i funduszami akcji kolejno w PTE Nordea, TUnŻ Nordea, a od 2009 roku do 2016 roku w PZU TFI, jednej z czołowych firm inwestycyjnych w Europie Środkowej, gdzie odpowiadał za portfele akcyjne o łącznej wartości około 3 mld zł. W latach 2016 – 2018 kierował własnym autorskim funduszem Sniper FIZ, zaś 2020-2021 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Movie Games Mobile S.A. Obecnie Kamil Gaworecki jest prezesem Infoscan S.A., zasiada w Radzie Dyrektorów notowanej na GPW spółki IMC S.A., w Radzie Nadzorczej 3R Games S.A., również notowanej na warszawskim rynku głównym, a także w Radzie Nadzorczej Road Studio S.A. Prowadzi także własną kancelarię restrukturyzacyjną i pełni funkcje syndyka w licznych postępowaniach upadłościowych. Kamil Gaworecki posiada licencję doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych, doradcy restrukturyzacyjnego, certyfikowanego doradcy w ASO oraz międzynarodowy tytuł CAIA. Jest aktywnym inwestorem na GPW oraz rynku New Connect, w szczególności w branżach nowych technologii i game dev.

Pan Kamil Gaworecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej (innych niż wyżej wymienione) oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Kamil Gaworecki nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM