Biznes i finanse

MEGARON SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1.Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 27 kwietnia 2022 roku

2.Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 24 maja 2022 roku

3.Raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 27 września 2022 roku

4.Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 roku

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29 marca 2018r. nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2021 oraz za II kwartał roku 2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM