Biznes i finanse

DĘBICA SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.:

RAPORTY KWARTALNE:

I kwartał 2022 – 17 maja 2022 r.

III kwartał 2022 – 17 listopada 2022 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:

I półrocze 2022 – 14 września 2022 r.

RAPORT ROCZNY:

Raport roczny 2021- 27 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje o nieprzekazywaniu raportów kwartalnych za drugi kwartał oraz ostatni (czwarty) kwartał roku obrotowego (na podstawie par. 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM