Biznes i finanse

ASSECO BS SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raport roczny za rok 2021

Jednostkowy raport roczny – 2022-03-01

Raport półroczny I półrocze 2022

Jednostkowy raport półroczny – 2022-08-03

Raporty kwartalne

Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2022 – 2022-04-28

Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2022 – 2022-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM