Biznes i finanse

PEPEES SA (2/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” SA działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty kwartalne:

– Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 r. – 26 maja 2022 r.

– Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 r. – 24 listopada 2022 r.

2. Raport półroczny:

– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 22 września 2022 r.

3. Raporty roczne:

– Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 24 marca 2022 r.

Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdań finansowych. Jednocześnie Zarząd PEPEES S.A informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia nie będzie publikował raportów za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM