Biznes i finanse

PKO BP SA (2/2022) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Raport nr 2/2022 – Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 stycznia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wyraziła jednogłośnie zgodę na powołanie Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku 14 października 2021 r. powołała Panią Iwonę Dudę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez KNF oraz z dniem wydania takiej zgody. Do czasu uzyskania tej zgody Pani Iwona Duda pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku. Otrzymanie przedmiotowej zgody oznacza spełnienie warunku objęcia funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pani Iwony Dydy została przekazana w raporcie nr 40/2021 z 14 października 2021 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM