Biznes i finanse

ZE PAK SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

ZE PAK SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 21 kwietnia 2022 roku

2. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2021 – 21 kwietnia 2022 roku

3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku

4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku – 29 września 2022 roku

5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 roku

Jednocześnie Spółka informuje, że:

– na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

– na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,

– na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM