Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (39/2022) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała zgłoszenie od akcjonariusza Marka Dziubińskiego kandydaturę pana George’a Havarisa na członka Rady Nadzorczej.

Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie. Życiorys kandydat stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM