Biznes i finanse

TOYA SA (3/2022) Powołanie Członka Zarządu TOYA S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza TOYA S.A., powołała Pana Roberta Borysa do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu bieżącej 3-letniej kadencji rozpoczętej w 2020 roku.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego Członka Zarządu Emitenta, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej z formie życiorysu przekazanego Emitentowi przez w/w Członka Zarządu, Emitent publikuje w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM