Biznes i finanse

PGNIG SA (27/2022) Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego w ramach Kontraktu Jamalskiego

Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG” lub „Spółka”), informuje, że otrzymał zawiadomienie od OOO Gazprom eksport informujące, że od dnia 27 kwietnia 2022 roku od godziny 08:00 czasu polskiego nastąpi całkowite wstrzymanie dostawy gazu ziemnego dostarczanego przez PAO Gazprom i OOO Gazprom eksport (dalej łącznie „Gazprom”) w ramach kontraktu 2102-14/RZ-1/25/96 kupna sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. („Kontrakt Jamalski”), tj. przez punkty zdawczo-odbiorcze GCP Gaz-System/UA TSO na granicy polsko-ukraińskiej oraz Wysokoje, Tietierowka i Kondratki na granicy polsko-białoruskiej.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Gazpromu, powyższe wstrzymanie dostaw nastąpi w wyniku zakazu ich realizacji nałożonego na Gazprom zgodnie z postanowieniami Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 172 z dnia 31 marca 2022 r. „o specjalnej procedurze wykonania zobowiązań zagranicznych nabywców wobec rosyjskich dostawców gazu ziemnego”, w związku z kontynuowaniem przez PGNiG rozliczania jej zobowiązań za gaz dostarczany przez Gazprom w ramach Kontraktu Jamalskiego zgodnie z jego aktualnymi warunkami i odrzuceniem przez Spółkę możliwości dokonywania ostatecznej płatności w rublach rosyjskich, o czym mowa w raporcie bieżącym nr 26/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

W ocenie Spółki powyższe wstrzymanie dostaw gazu ziemnego stanowi naruszenie Kontraktu Jamalskiego i w związku z tym Spółka podejmie stosowne działania zmierzające do przywrócenia realizacji dostaw gazu ziemnego w ramach Kontraktu Jamalskiego. Jednocześnie Spółka zastrzega prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu powyższego wstrzymania dostaw gazu ziemnego i skorzysta w tym celu z wszelkich przysługujących jej uprawnień kontraktowych, jak również uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM