Biznes i finanse

URSUS SA W UPADŁOŚCI (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej odpowiednio „Syndyk” lub „URSUS”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

I. Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 oraz jednostkowo raport roczny za rok 2021 – 29 kwietnia 2022 roku

II. Skonsolidowany raport półroczny oraz jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 16 września 2022 roku

III. Skonsolidowane raporty kwartalne:

a) I kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 roku

b) III kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 roku

Jednocześnie Syndyk informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”), URSUS nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Syndyk informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM