Biznes i finanse

ALTA SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022r.

Na podstawie § 80 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

Zarząd ALTA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022r.

Raport roczny za 2021r.: 27.04.2022r.

Raport za I kwartał 2022r.: 25.05.2022r.

Raport za I półrocze 2022r.: 28.09.2021r.

Raport za III kwartał 2022r.: 23.11.2022r.

Na podstawie § 79 pkt. 2 ww Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2022 roku oraz raportu za II kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM