Biznes i finanse

HERKULES SA (9/2022) Informacja o odstąpieniu przez jednostkę zależną od Spółki od istotnej umowy

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o powzięciu przez Spółkę informacji o odstąpieniu w dniu 31 stycznia 2022 r. przez Herkules Infrastruktura sp. z o.o. (podmiot zależny Spółki) („HRI”) od zawartej w dniu 30 września 2020 r. z FTTH Solutions sp. z o.o. („FTTH”) umowy o podwykonawstwo dotyczące wykonania przez Impel na rzecz HRI wszelkich prac i robót elektrycznych dla części obiektów radiowych w ramach infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Odstąpienie od powyższej umowy nastąpiło z wyłącznej winy FTTH i nie wpływa na realizację przez HRI umowy głównej zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach ww. projektu.

Spółka informowała o zawarciu opisanej powyżej umowy raportem bieżącym nr 36/2020 w dniu 2 października 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM