Biznes i finanse

ZPC OTMUCHÓW SA (4/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [„Rozporządzenie”], Zarząd Spółki ZPC Otmuchów S.A. [„Spółka”, „Emitent”] przekazuje terminarz publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 30 marca 2022 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – 6 maj 2022 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku – 12 sierpnia 2022 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 4 listopada 2022 roku

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportów kwartalnych odpowiednio z czwarty kwartał roku obrotowego 2021 oraz drugi kwartał roku obrotowego 2022.

Jednocześnie Spółka oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM