Biznes i finanse

IZOSTAL SA (2/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Lecha Majchrzaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.

Pan Lech Majchrzak w Izostal S.A pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Powodem rezygnacji Pana Lecha Majchrzaka jest objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM