Biznes i finanse

WOJAS SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd WOJAS S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2022 r. – 31 maj 2022 r.

– za III kwartał 2022 r. – 22 listopad 2022 r.

2.Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 23 wrzesień 2022 r.

3.Raport roczny za 2021 r. – 26 kwiecień 2022 r.

4.Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 26 kwiecień 2022 r.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim „Rozporządzenie”, nie będzie przekazywał skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022 roku.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM