Biznes i finanse

PBS FINANSE SA (1/2022) Daty publikacji raportów okresowych w 2022 r.

PBS Finanse S.A. [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

raport roczny za 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 30 maja 2022 r.

– raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM