Biznes i finanse

ERBUD SA (6/2022) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 01-02-2021 roku podpisał z ING Bank Śląski S.A. Aneks nr 25 do Umowy kredytowej z dnia 06 lipca 2010 roku. Na mocy niniejszego Aneksu Emitent oraz spółki zależne od Emitenta: ONDE S.A. oraz Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. wydłużają możliwość korzystania z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w wysokości 160 mln zł. W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Aneksu nr 25, został zwiększony sublimit dotyczący zaciągnięcia długu w rachunku bieżącym dla Spółki ONDE S.A. z kwoty 5 mln do 20 mln zł oraz udostępniono nowy produkt dla Spółki ONDE S.A. ( Akredytywa ) w kwocie sublimitu 30 mln zł w ramach wspólnej linii wielocelowej.

Emitent oraz spółki zależne mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów: Limit dla Erbud S.A. wynosi 160 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 50 mln zł; – podlimit dla Spółki ONDE S.A. wynosi 50 mln zł z możliwością ciągnięcia długu do 20 mln zł; – podlimit dla Spółki Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. wynosi 10 mln zł z możliwością ciągnięcia długu do 4 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 31-01-2023 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM