Biznes i finanse

KCI SA (6/2022) Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd KCI S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31.01.2022r. Emitent otrzymał na podstawie art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od trzech akcjonariuszy zawiadomienie w związku z nabyciem przez Gremi International S.a.r.l. pakietu 3.616.853 akcji zwykłych na okaziciela spółki KCI SA (akcje własne Spółki) stanowiących 5,27% kapitału zakładowego Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM