Biznes i finanse

RAFAMET SA (55/2022) Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksów do umów pożyczek z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent (Pożyczkobiorca) zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (Pożyczkodawca) (00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12) następujące Aneksy do umów pożyczek:

1. Aneks nr 1 do umowy pożyczki w wysokości 5.375.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”, realizowanego przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.

Na mocy Aneksu pozostała do spłaty kwota pożyczki w wysokości 5.375.000,00 zł spłacona zostanie w okresie od 31.01.2024 r. do 31.12.2025 r. w 23 miesięcznych ratach po 224.000,00 zł i ostatniej 24 racie wyrównującej w wysokości 223.000,00 zł, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Emitent o zawarciu umowy pożyczki informował raportem bieżącym nr 32/2021 z dnia 07.12.2021 r.

2. Aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 16.06.2020 r. na kwotę w wysokości 9.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na zasilenie kapitału obrotowego RAFAMET S.A. (Pożyczkobiorca).

Na mocy Aneksu pozostała do spłaty kwota pożyczki w wysokości 5.415.000,00 zł spłacona zostanie w okresie od 31.01.2024 r. do 28.02.2026 r. w 25 miesięcznych ratach po 210.000,00 zł i ostatniej 26 racie wyrównującej w wysokości 165.000,00 zł, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Emitent o zawarciu umowy pożyczki informował raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 16.06.2020 r., natomiast o zawarciu Aneksu nr 1 raportem nr 30/2021 z dnia 15.11.2021 r.

Aneksy, o których mowa powyżej, zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest wiodącym Akcjonariuszem RAFAMET S.A., który posiada 3.941.529 akcji, co stanowi 91,27% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM