Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Fundusze Norweskie otwierają możliwości dla inwestycji w obszarze wód śródlądowych lub morskich (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nową edycję konkursu dla przedsiębiorców działających w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Projekty mogą dotyczyć zrównoważonego rozwoju w obszarze wód, ekologii oraz turystyki. Najciekawsze projekty, wpisujące się w cele konkursu, mogą liczyć na dofinansowanie do 2 mln euro. Konkurs finansowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to konkurs organizowany dzięki finansowaniu z Funduszy Norweskich. Celem dofinansowania mogą być projekty, w których przedsiębiorcy podniosą swoją konkurencyjność dzięki zastosowaniu w firmie innowacyjnych procesów, technologii lub rozwiązań bądź dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów lub usług. O wsparcie mogą starać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w obszarze wód (śródlądowych lub morskich) oraz ich bezpośredniego otoczenia. Projekty powinny przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodnego lub jego bezpośredniego otoczenia.

Niektóre sektory gospodarki, np. rybołówstwo i akwakultura, są wykluczone ze startowania w konkursie w zakresie finansowania inwestycji. Część podmiotów ma ograniczone możliwości otrzymania dofinansowania, jest to m.in. transport wodny. Przedsiębiorcy, którzy działają w tym obszarze, mają możliwość otrzymania dofinansowania tylko na wybrane typy projektów, np. na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub zwiększenie efektywności energetycznej. Nie mogą jednak realizować klasycznych inwestycji, czyli zakupu nowego taboru transportu wodnego. Konkurs przewiduje dofinansowanie o wartości od 200 tys. euro, do maksymalnie 2 mln euro.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje, np. zakup maszyn, roboty budowlane i materiały, ale również na eksperymentalne prace rozwojowe oraz usługi doradcze. Osobne wparcie przeznaczone jest dla portów, pod warunkiem, że spełniają warunki udzielanej pomocy. Beneficjent musi zapewnić wkład własny w postaci środków pieniężnych w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu. Inicjatywa może być realizowana samodzielnie, jednak pożądana jest współpraca z podmiotem prawa norweskiego. Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

„Inwestycje w obszarze wód morskich i śródlądowych są bardzo ważne nie tylko ze względu turystycznego, ale również ekologicznego. W poprzedniej edycji dofinansowanie otrzymało wiele projektów przyjaznych środowisku. Nadal potrzebujemy takich inwestycji” – powiedział Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Organizacja przystani portowej zasilanej z OZE na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich” to projekt, który w poprzedniej edycji konkursu otrzymał niemal 1,5 mln zł dofinansowania. Jego celem jest organizacja przystani, która pozwoli na cumowanie 18 jednostek pływających i zapewni im możliwość zatankowania paliwa, obiór nieczystości, wykonanie drobnych napraw czy dostęp do prądu i wody pitnej. Przystań będzie zasilana energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na pomostach pływających.

Kolejnym proekologicznym projektem jest „Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort”. Firma King Cross nabyła port jachtowy w mazurskiej miejscowości i dostosowuje go do potrzeb osób pracujących zdalnie, które łączą obowiązki zawodowe z czynnym wypoczynkiem. Projekt obejmie rewitalizację oczyszczalni ścieków, zakup kontenerów sanitarnych wraz z pompami ciepła oraz zakup domów na wodzie. Działania spowodują zmniejszenie emisji CO² o 18,76 tony rocznie.

Przy tworzeniu nowych produktów bardzo ważne jest słuchanie potencjalnych odbiorców i dokładna analiza ich potrzeb. Z takiego założenia wyszła m.in. firma WTW Poland, która projektuje i wytwarza turbiny wodne wykorzystywane na wodach śródlądowych oraz produkuje sprzęt mechaniczny i elektryczny do małych elektrowni wodnych. Pomysł powstał po rozmowach z właścicielami i pracownikami elektrowni, którzy wskazywali, że dostępne na rynku rozwiązania nie spełniają ich potrzeb.

„W poprzedniej edycji konkursu wsparliśmy projekty, które mogą być inspiracją dla przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w obecnej edycji. Największe szanse mają projekty spójne, dobrze przemyślane i uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju. Uwzględnianie kwestii ekologicznych nie jest wymogiem konkursowym, ale zwiększa istotnie szanse na wysoką ocenę merytoryczną” – skomentowała Monika Karwat-Bury z PARP.

Wnioski w ramach „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r.

14 lutego br. PARP organizuje spotkanie informacyjne, na którym przybliży warunki udziału w konkursie. Transmisja online odbędzie się na stronie Agencji.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce – jako Krajowy Punkt Kontaktowy – odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy są wdrażane przez polskie instytucje publiczne jako Operatorów Programów (m.in. PARP). Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach Funduszy, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które zarządzane są przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM