Biznes i finanse

ING BANK ŚLĄSKI SA (2/2022) Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2021 roku, które przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków w zakresie raportowania okresowego.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że załączone wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2021 roku mają charakter wstępny i szacunkowy. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz raporcie rocznym Banku za rok kończący się 31 grudnia 2021 roku, które – zgodnie z raportem nr 33/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku – zostaną opublikowane 11 marca 2022 roku.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.ing.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM