Polityka i społeczeństwo

Posłowie do PE ocenili praktyki Europolu w zakresie przechowywania danych osobowych

W dyskusji z Komisją Wolności Obywatelskich, Wiewiórowski przedstawił niedawny nakaz EIOD skierowany do Europolu w sprawie usunięcia danych osób, które nie są powiązane z działalnością przestępczą. Podkreślił, że EIOD zdecydował o sześciomiesięcznym okresie przechowywania danych po tym, jak Europol nie ustalił niniejszego okresu na wniosek EIOD w lipcu 2021 r.

Według unijnego organu nadzorującego ochronę danych, obecnie omawiane propozycje reformy mandatu Europolu są sprzeczne z wcześniejszymi opiniami EIOD na temat przetwarzania danych zgodnego z prawem.

Wiewiórowski zaznaczył, że w przypadku Europolu, omawiane propozycje nie dadzą EIOD niezbędnych uprawnień nadzorczych. Co więcej, Wiewiórowski potępił próby zalegalizowania przeszłych działań, do których miało dojść poprzez reformę legislacyjną prowadzącą do obejścia nakazu wydanego przez EIOD.

W swoim wystąpieniu, zastępca dyrektora wykonawczego Europolu Jürgen Ebner argumentował natomiast, że utrzymanie dłuższego okresu przetwarzania danych może być konieczne w celu potwierdzenia, czy dane są istotne dla sprawy. Zdaniem Ebnera, celem wsparcia dochodzeń, które trwają dłużej niż sześć miesięcy, agencja może potrzebować więcej czasu na usunięcie danych. Podkreślił przy tym, że Europol przestrzega zasad minimalizacji przechowywania danych.

Zastępca dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME) KE Olivier Onidi powiedział, że oczekuje, iż nowy mandat Europolu zagwarantuje przejrzystość prawną okresom przechowywania danych, której obecnie brakuje.

Posłowie do PE zwrócili uwagę na istniejącą potrzebę znalezienia prawnego rozwiązania przetwarzania danych w Europolu. Niektórzy z posłów podkreślili rolę EIOD jako właściwego organu nadzorczego, mając nadzieję, że reforma zapewni temu podmiotowi większe uprawnienia. Inni zauważyli natomiast, że obecne rozmowy na temat reformy mandatu Europolu idą we właściwym kierunku i zapewniają przejrzystość prawną w zakresie przechowywania danych.

Źródło informacji: EuroPAP News

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM