Polityka i społeczeństwo

Reforma polskiego więziennictwa: Bezpieczeństwo i skuteczna resocjalizacja

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina o udanej reformie polskiego więziennictwa, która obchodzi jeden rocznicę od jej wprowadzenia.

Reforma „Nowoczesne Więziennictwo” ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w więzieniach oraz skuteczną resocjalizację skazanych.

Jest to najbardziej kompleksowa zmiana w systemie polskiego więziennictwa w ciągu ostatnich 25 lat i przynosi pozytywne efekty.

Michał Wosi, wiceminister Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadził reformę Służby Więziennej, która weszła w życie na początku 2021 roku.

Nowe regulacje zaproponowane w ramach programu „Nowoczesne Więziennictwo” są zmierzone w celu zapobieżenia ignorowaniu kar więzienia, a także zniwelowania nierówności w przywilejach, jakie dotychczas otrzymywali skazani. Przemiany wprowadzone w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej rozszerzają stosowanie dozoru elektronicznego oraz programu pracy więźniów. Dzięki tym działaniom Służba Więzienna może być lepiej wyszkolona, a jednocześnie wszelkie zakłady karne stają się bezpieczniejsze.

Koniec ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości

Nowa nowelizacja prawa przyniosła wymierne korzyści w walce z karą więzienia. Przestępcy skazani prawomocnym wyrokiem nie będą już mogli uniknąć odbycia kary. Policja natychmiast doprowadza skazanego do zakładu karnego bez uprzedniego wezwania ze strony sądu. Jeśli skazany ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, wydawany jest list gończy, a jego dane trafiają do policyjnej bazy osób poszukiwanych. Ponadto, biorąc pod uwagę wniosek o przedterminowe zwolnienie, sąd uwzględnia, czy osadzony uciekał przed wymiarem sprawiedliwości.

Koniec przywilejów i niesprawiedliwości

Polscy więźniowie nie powinni mieć dostępu do lepszych świadczeń zdrowotnych niż pozostali obywatele. Zgodnie z nowymi przepisami, opieka medyczna dla osadzonych jest świadczona na takich samych warunkach jak dla pozostałych pacjentów. Wcześniej, więźniowie byli uprzywilejowani i mogli korzystać z niezgodnej z prawem skróconej procedury wizyty u lekarza, w tym specjalisty.

Nowe przepisy wprowadzone w celu poprawienia sytuacji osadzonych w polskich więzieniach są zdecydowanym krokiem w stronę lepszego zarządzania więźniami. Przede wszystkim zakazano składania absurdalnych skarg przez osadzonych, co miało na celu ograniczenie nadużywania prawa do składania zażaleń. Wprowadzono również zmiany w dostępie do rozmów telefonicznych, uniemożliwiając organizację tzw. telekonferencji pomiędzy przestępcami. Ponadto, w celu zapewnienia, że więzienie nie jest miejscem wypoczynku, ograniczono liczbę wyjść osadzonych na zajęcia sportowe, kulturalne i oświatowe. Z drugiej strony, wyjścia te będą uznawane jako czynnik wspierający proces resocjalizacji osadzonych.

System Dozoru Elektronicznego jest skutecznym narzędziem, które pozwala na zapewnienie warunków, w których sprawcy nie popełniający ciężkich przestępstw mogą skutecznie odbywać karę. Program „Nowoczesne Więziennictwo” rozszerza zasięg stosowania tego systemu, pozwalając na odbywanie ostatniego pół roku kary pozbawienia wolności przez osoby skazane na kary niższe niż trzy lata. Nowe regulacje umożliwiają również udzielenie zgody na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego przez komisje penitencjarne w przypadku osób skazanych na kary do czterech miesięcy.

Korzyści z zastosowania Systemu Dozoru Elektronicznego są wielorakie. Pozwala on bowiem na zapewnienie sprawcom skutecznej kary, umożliwiając jednocześnie odbywanie jej w warunkach rygoru domowego. Warunki te ułatwiają osobom skazanym powrót do społeczeństwa, dając im szansę na poprawę i zmianę postawy życiowej.

Program „Praca dla więźniów” to ważne narzędzie, które pomaga w resocjalizacji osadzonych. Jego skuteczność jest również potwierdzana przez wzrost liczby osadzonych, którzy uczestniczą w programie. Dzięki temu programowi, który jest dostępny w wielu polskich zakładach karnych od kilku lat, teraz 96% więźniów ma możliwość podjęcia pracy. W porównaniu do roku 2016, kiedy odsetek osób zatrudnionych wynosił 36%, możemy dostrzec szybkie i pozytywne zmiany. Więźniowie mogą pracować w portach, kopalniach, przy usuwaniu skutków katastrof żywiołowych lub na terenie zakładu karnego. Uczestnictwo w programie pozwala im na spłatę zobowiązań oraz zdobycie nowych umiejętności, które zwiększą ich szanse na powrót do społeczeństwa i znalezienie pracy po wyjściu na wolność.

Nowe zasady zapewniają lepszą ochronę

Nowe przepisy zapewniają funkcjonariuszom Służby Więziennej nie tylko większe uprawnienia, ale także lepszą ochronę prawną w codziennych działaniach. Wyższy poziom bezpieczeństwa w zakładach karnych to bezpośredni skutek tych zmian. Ponadto funkcjonariuszom zapewniona jest bezpłatna pomoc prawna. Kolejną zaletą jest możliwość zdalnej obecności skazanych na posiedzeniach sądowych, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów związanych z konwojowaniem osadzonych.

Serwis PAP zapewnia publikowanie komunikatów w zgodzie z ich oryginalną treścią, bez żadnych zmian wprowadzanych przez PAP SA. Odpowiedzialność za treść komunikatu bierze na siebie nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM