Biznes i finanse

SANTANDER BANK POLSKA SA (3/2022) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne, niezaudytowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. („Grupa”) za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2021 r. („Wybrane dane”), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Ponadto Bank przekazuje prezentację wybranych danych finansowych Grupy Santander Bank Polska S.A. za 2021 r. („Prezentacja wybranych danych”), stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zarówno Wybrane dane, jak i Prezentację wybranych danych przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków Grupy w zakresie raportowania okresowego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM