Biznes i finanse

ARCTIC PAPER SA (1/2022) Publikacja raportu za 4 kwartały 2021 roku przez spółkę zależną

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 lutego 2022 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za 4 kwartały 2021 roku o następujących parametrach:

Za 4 kwartały 2021

MLN SEK

Przychód 2.303

EBITDA 385

Wynik netto 198

MLN PLN

Przychód 1.036

EBITDA 173

Wynik netto 89

EBITDA – Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami

Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki roczne 2021 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM