Biznes i finanse

GREENX METALS LTD. (3/2022) Zakończenie Emisji Akcji Nieobjętych W Ramach Prawa Poboru

Podstawa prawna: GreenX Metals Limited (GreenX lub Spółka) informuje, że zakończyła emisję akcji nieobjętych w ramach prawa poboru. Wyemitowanych zostało 17 769 000 akcji zwykłych po cenie emisyjnej 0.20 AUD / 0.11 GBP.

Złożony zostanie również wniosek o dopuszczenie 17 769 000 akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Dopuszczenie akcji na GPW). Oczekiwane dopuszczenie akcji na GPW nastąpi zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Po dopuszczeniu akcji na GPW wyemitowany kapitał akcyjny Spółki będzie wynosił 253 620 464 akcji zwykłych. Powyższa liczba, tj. 253 620 464 może być wykorzystana przez akcjonariuszy jako mianownik do obliczeń, za pomocą których będą mogli oni określić, czy są zobowiązani do powiadomienia o swym udziale w Spółce lub o zmianie udziału w Spółce po dopuszczeniu do obrotu na GPW

Zapytania:

GreenX Metals Limited Tel: +61 8 9322 6322

Dylan Browne, Company Secretary Email: info@greenxmetals.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM