Biznes i finanse

Polska Spółka Gazownictwa: Współpraca z GRDF wprowadza biometan na rynek

Aby wdrożyć dekarbonizację sektora gazowego w Europie, do 2050 r. będzie wymagana pełna zmiana sieci dystrybucji. Właściwa regulacja, inwestycje oraz taryfy przesyłowe pozwolą na transport biogazu, biometanu, wodoru i ich mieszanek z gazem ziemnym. Przykłady z europejskich rynków są namacalnym dowodem na to, że te zmiany są możliwe.

W dniu 12 września, Polska Spółka Gazownictwa (PSG) obchodziła swoje 10-lecie istnienia, uświetniając to wydarzenie podpisaniem porozumienia z francuskim operatorem GRDF. Umowa ta stwarza możliwość współpracy w celu wypracowania pomysłów na połączenie gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii.

„Jesteśmy gotowi na biometan i dzięki współpracy z GRDF mamy nadzieję, że staniemy się też dystrybutorem tego zielonego paliwa. Porozumienie umożliwi nam wymianę doświadczeń, nauczenie się nowych sposobów pozyskiwania biometanu, bo GRDF jest w tym bardzo mocny” – powiedział Robert Więckowski, prezes PSG.

Polski operator gazowy w ciągu ostatnich 10 lat znacznie zwiększył swoją skalę działalności. Sieć dystrybucyjna wzrosła o ponad 25 proc., a wolumen dystrybuowanego gazu o blisko 35 proc. Ponadto, w ramach projektów inwestycyjnych do sieci zostało podłączonych prawie milion nowych odbiorców, a na realizację tych działań przeznaczono łącznie ok. 25 mld zł.

Polski operator gazowy dokonał w ciągu ostatnich 10 lat znaczących postępów w rozwoju swoich usług. Długość sieci dystrybucyjnej została powiększona o ponad 25 proc., a wolumen dystrybuowanego gazu o blisko 35 proc. Ponadto, dzięki projektom inwestycyjnym, milion nowych odbiorców zostało przyłączonych do sieci, a na realizację tych działań wydano łącznie ok. 25 mld zł.

Aby skutecznie wdrożyć Europejski Zielony Ład, operatorzy gazowi w całej Europie muszą współpracować, aby stworzyć spójne rozwiązania dotyczące dekarbonizacji sektora gazowego, w tym wymiany doświadczeń w zakresie biogazu, biometanu i wodoru. Te wysiłki muszą być wspierane przez rządy, które muszą przyjąć wspólne wytyczne dotyczące wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, aby zapewnić, że wszystkie kraje będą wspólnie pracować nad osiągnięciem tego celu.

„Jesteśmy gotowi na biometan i mamy już pierwszy gazociąg pod Wrocławiem dedykowany przesyłowi wodoru. Mamy także swój poligon w Mławie, na którym badamy wpływ wodoru na naszą sieć, na urządzenia pomiarowe czy urządzenia codziennego użytku, np. kuchenki. To jest nasza przyszłość” – zaznaczył Robert Więckowski.

12 września operatorzy sieci gazowych z całej Europy spotkali się, aby wymienić swoje doświadczenia w zakresie regionalnych różnic dotyczących transformacji energetycznej w czasie debaty „Rola firm dystrybuujących gaz w transformacji energetycznej krajów europejskich”.

Uczestnicy debaty „Rola firm dystrybuujących gaz w transformacji energetycznej krajów europejskich”, zorganizowanej 12 września, mieli okazję wymienić się wiedzą na temat zróżnicowanych regionalnych wyzwań stojących przed transformacją energetyczną w Europie.

W ocenie Liama Nolana, prezesa unijnej organizacji gazowej Marcogaz, branża gazowa jest zmuszona stawić czoła wyzwaniom, takim jak: ograniczenie procesów wysokotemperaturowych w przemyśle, przechodzenie na energie odnawialną i biometan, wyznaczanie nowych limitów emisji oraz dostosowanie sieci do przesyłu wodoru.

„Są wyzwania techniczne związane z technologią operacyjną i proceduralne, ale wszystkie są do pokonania” – uważa Liam Nolan.

Firmy energetyczne szukając sposobów na wprowadzenie biogazu i biometanu na rynek, muszą stawić czoło wyzwaniom związanym z przechowywaniem, transportem i dystrybucją gazu.

Rozwiązaniem mogą być zbiorniki przesyłowe, które pozwolą na bezpieczną i opłacalną dostawę gazu. Zbiorniki przesyłowe w połączeniu z odpowiednimi technologiami mogą w znaczący sposób wspomóc narodowe strategie dotyczące gazu.

Dobrze zaprojektowane zbiorniki przesyłowe sprawią, że dostawy biogazu i biometanu będą bezpieczne i opłacalne. Wykorzystanie nowych technologii w celu optymalizacji transportu i dystrybucji gazu sprawi, że możliwe będzie zrealizowanie wyzwań wynikających z dekarbonizacji i narodowych strategii dotyczących gazu.

Nowe technologie pozwolą również na wykorzystanie biogazu i biometanu w produkcji energii, co jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji Zielonego Ładu.

Aby zachować bezpieczeństwo i opłacalność dostaw biogazu i biometanu, firmy energetyczne muszą skorzystać z zbiorników przesyłowych i nowych technologii. Dzięki temu będzie można w pełni wykorzystać potencjał biogazu i biometanu jako źródła energii dla Zielonego Ładu.

Firmy energetyczne powinny dążyć do wykorzystania zbiorników przesyłowych i nowych technologii w celu zagwarantowania bezpiecznych i opłacalnych dostaw gazu. Dzięki temu będzie można zrealizować wymogi dekarbonizacji i strategie narodowe dotyczące gazu oraz w pełni wykorzystać biogaz i biometan jako źródło energii w ramach Zielonego Ładu.

Firmy energetyczne powinny współpracować z ekspertami, którzy pomogą im w stosowaniu technologii i zbiorników przesyłowych, aby zapewnić bezpieczne i opłacalne dostawy gazu. Takie współdziałanie pozwoli na zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji Zielonego Ładu.

„Produkcja biogazu w Danii jest większa niż krajowe potrzeby. Przez naszą sieć przesyłową sprzedajemy gaz do 20 krajów. 40 proc. gazu w Danii to gaz zielony, a wytwarzany lokalnie biometan jest bardzo ważną częścią duńskiej strategii gazowej. Już teraz stosujemy domieszki biometanu do gazu ziemnego, a docelowo będziemy przesyłać biometan poprzez sieć przesyłową” – powiedziała Thea Larsen, prezes Danish Gas Technology Centre.

Francuska spółka GRDF wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z rozwojem systemu dystrybucji biogazu i biometanu. Przedsiębiorstwo postanowiło wdrożyć swój projekt „Zieloni dla przyszłości”, dzięki któremu powstała Akademia Zielonego Gazu. Inicjatywa ma na celu szkolenie pracowników, aby mieli świadomość korzyści związanych z zieloną transformacją.

GRDF otworzyło drzwi do zielonej przyszłości, wprowadzając projekt „Zieloni dla przyszłości” i tworząc Akademię Zielonego Gazu. Pracownicy mają okazję uczyć się o korzyściach związanych z rozwojem systemu dystrybucji biogazu i biometanu oraz o postępach w zielonej transformacji.

GRDF wytycza ścieżkę do zielonej przyszłości, wdrażając program „Zieloni dla przyszłości” i stwarzając Akademię Zielonego Gazu. Inicjatywa służy szkoleniom pracowników w celu wzmocnienia ich wiedzy na temat biogazu, biometanu i zielonej transformacji.

„Jesteśmy ogniwem łączącym w organizacji systemu, ustalaniu taryf, inwestowaniu w nowe kilometry sieci, w połączenia. W 2050 r. 100 proc. gazu w Europie ma być gazem zielonym. Z technicznego punktu widzenia musimy wdrożyć wiele sposobów zazielenia gazu, ale ważni są także pracownicy. Oni muszą rozumieć transformację, by byli zdolni przeprowadzać ekspertyzy wewnątrz firmy” – zaznaczyła Laurence Poirier-Dietz, prezes GRDF.

David Watson, dyrektor Cadent Gas Limited w dziedzinie transformacji energetycznej, wyraził swoje przekonanie, że nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, Wielka Brytania dąży do osiągnięcia swoich celów transformacji energetycznej.

David Watson, dyrektor ds. transformacji energetycznej w Cadent Gas Limited, wyraził przekonanie, że Wielka Brytania nie porzuciła swoich celów dotyczących zmian w dziedzinie energii po wyjściu z UE.

„Myśląc o transformacji energetycznej, szukamy alternatywnych źródeł energii, głównie wodoru. Wielka Brytania chce być wodorowym liderem w Europie – ale to oznacza ogromne inwestycje w infrastrukturę. Dlatego pracujemy nad tym, jak wykorzystać istniejącą infrastrukturę do przesytu wodoru” – powiedział David Watson.

Cyfryzacja sektora gazowego przynosi wymierne korzyści w postaci ograniczenia kosztów i poprawy efektywności. Innowacyjne rozwiązania, takie jak inteligentne instrumenty, są instalowane w celu zapewnienia lepszego przepływu informacji do systemu centralnego.

Budowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi dostawcami gazu wymaga technologicznego wsparcia. Technologie cyfrowe są szczególnie przydatne w zapewnieniu odpowiedniego poziomu współpracy, dzięki możliwości łatwej wymiany informacji.

Aby osiągnąć współpracę w sektorze gazowym, technologia cyfrowa jest kluczowa. Inteligentne systemy informatyczne umożliwiają bezproblemową wymianę danych i informacji, co pozwala dostawcom gazu na zapewnienie ich wymaganego poziomu współpracy.

„W każdym sektorze występują zakłócenia, cyfryzacja pomaga je opanować. Jeżeli je poskromimy, będziemy bardziej efektywni, nie tylko biznesowo, kosztowo w fakturowaniu dla konsumentów, ale też np. w precyzyjnej kontroli położenia rur gazociągu. To jest kontrola automatyczna z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” – wyjaśniał Leonardo Ambrosi, dyrektor ds. Innowacji i Transformacji Cyfrowej w Italgas Reti.

Ustawodawcy w Słowacji są świadomi różnic w poziomach transformacji energetycznej w poszczególnych krajach. Z tego powodu, krajowy system dystrybucyjny szuka sposobów na wprowadzenie biometanu i wodoru do sieci, aby ułatwić realizację ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu w mniej zaawansowanych regionach.

„Słowacja większość energii czerpie z węgla, 70 proc. budynków jest nieocieplonych, a więcej niż połowa ogrzewanych starego typu piecami. Nasze zadanie to redukcja emisji o 30 proc., zastąpienie węgla gazem, przyłączenie większej ilości konsumentów do sieci gazowej, wdrożenie nowych technologii – takich jak bojlery kondensacyjne, a dopiero w dalszej przyszłości zastąpienie gazu ziemnego biometanem i wodorem” – zaznaczył Martin Hollý, prezes SPP Distribúcia.

„Przybyło wiele km gazociągów, ale też zaczęliśmy intensywny proces cyfryzacji, żeby być gotowymi na zarządzanie siecią dystrybucyjną przy różnych gazach. Reorganizujemy system, by każda biometanownia stanowiła oddzielne wejście do sieci, a strumienie biometanu mogły został sprzężone do sieci wysokich ciśnień” – podkreślił Ireneusz Krupa.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM