Biznes i finanse

PLAST-BOX SA (7/2022) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Globalcom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej podmiotem blisko związanym z Natalią Majer -członkiem Rady Nadzorczej Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM