Biznes i finanse

PLAST-BOX SA (9/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki Globalcom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysiadle („Globalcom”) w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) („Ustawa”) w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy zawartego pomiędzy: (i) Nargara Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), (ii) Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), (iii) Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), (iv) Globalcom oraz (v) Panem Grzegorzem Pawlakiem w dniu 6 października 2021 r.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM